Mindre kejsartrollslända

Anax parthenope (Selys, 1839) D: Kleine Königslibelle Dk: Lille Kejserguldsmed FIN: Sormusukonkorento GB: Lesser Emperor N: –

anapark


Mindre kejsartrollslända förekommer i en mängd vattenmiljöer, möjligen med förkärlek för större vatten som sjöar, stora dammar och breda, långsamt rinnande vatten. Den tolererar även brackvatten. De flesta fynd i landet hittills bekräftar detta, då de flesta fynden gjorts i f d tegelbruksdammar, vattentäkter och liknande miljöer nära havet, snarare än i mindre våtmarker inåt land.

Mindre kejsartrollslända har spridit sig stadigt norrut sedan 1990-talet, med det första fyndet i Sverige 2010. I Sverige gjordes de första fynden i Småland och på Öland i juli 2010. Det finns flera osäkra observationer i både dessa landskap och på Gotland, och då många observationer ej är validerade eller rapporterats med bilder är det svårt att säkerställa hur många det egentligen rör sig om. I några fall rör det sig om patrullerande hanar och i några fall individer som fångats i Helgolandsfällan på Ottenby.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

Under 2011 gjordes ytterligare ett tiotal fynd i Skåne, Småland och på Öland. I Skåne har patrullerande hanar fortsatt att ses 2012 och under 2013 och fortsatt 2014-2015 sågs för första gången mer än en individ och båda könen på samma plats. Även parning observerades. Under 2013-2015 sågs den dock endast där och inte på någon annan plats i landet.

Arten är inte rapporterad från Norge. I Finland finns ett fynd (juli 2013, Kopparnäs) och i Danmark hittades larver på Bornholm 2016.

Beskrivning av arten, larvutvecklingstid, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

KLICKA på en bild i galleriet nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.