Månadens trollslända

Varje månad presenterar vi en svensk trollslända som är aktuell just då. Under vinterhalvåret presenteras arter som inte setts i Sverige.

Mars 2017 och 2019. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Månadstrollsländor 2024
Jan: Argiocnemis rubescens
Feb: släktet Rhyothemis
Mars-April: Acisoma panorpoides
Maj: Nordisk kärrtrollslända

Månadstrollsländor 2023
Jan-feb: släktet Diplacodes
Mars: släktet Pseudagrion
April: röd flickslända
Maj: tidig mosaikslända
Juni: bred trollslända
Juli: mindre kustflickslända
Augusti: bandad ängstrollslända
Sep-okt: höstmosaikslända
November: större ängstrollslända
December: ingen art pga adventsquiz

Månadstrollsländor 2022
Jan-mars: Orthetrum sabina
Apr-maj: guide till sex tidiga arter
Juni: tvåfläckad trollslända
Juli-aug: klarblå mosaikslända
Sep-okt: mindre smaragdflickslända
Nov: släktet Ictinogomphus
Dec: ingen art pga adventsquiz

Månadstrollsländor 2021
Januari: Paragomphus genei
Februari: Agrionoptera sexlineata
Mars: Zenithoptera lanei  
April: spjutflickslända
Maj: ingen månadsart pga omröstningen av landskapstrollsländor
Juni: stenflodtrollslända 
Juli-augusti: pudrad smaragdflickslända
September: blågrön mosaikslända 
Oktober: höstmosaikslända
Nov: ananasväktarna
Dec: ingen art pga adventsquiz

Månadstrollsländor 2020
Januari: Gynacantha nourlangie
Februari: Ceriagrion cerinorubellum
Mars: sibirisk vinterflickslända
April: guldtrollslända
Maj: guide till sex vårprimörer
Juni: kilfläckslända
Juli: mindre kustflickslända
Augusti: grön mosaikslända
September: vandrande ängstrollslända
Oktober: brun kejsartrollslända
November: Tropical Rockmaster
December: Flatwings

Månadstrollsländor 2019
Jan-feb: släktet Rhyothemis
Mars: vinterflickslända
April: fyrfläckad trollslända
Maj: större rödögonflickslända
Juni: större sjötrollslända
Juli: blå kejsartrollslända
Augusti: blågrön mosaikslända
September: höstmosaikslända
Oktober: mindre smaragdflickslända
November: större ängstrollslända
December: Neurothemis fluctuans

Månadstrollsländor 2018
Januari: sibirisk mosaikslända
Februari: ljusröd ängstrollslända
Mars: större klubbtrollslända
April: röd flickslända
Maj: spjutflickslända
Juni: stenflodtrollslända
Juli: tundratrollslända
Augusti: gulfläckad ängstrollslända
September: pudrad smaragdflickslända
Oktober: brun mosaikslända
November-december: brun kejsartrollslända

Månadstrollsländor 2017
Januari: pokalflickslända
Februari: smal klubbtrollslända
Mars: vinterflickslända
April: citronfläckad kärrtrollslända
Maj: guide till sex tidiga arter
Juni: pudrad kärrtrollslända
Juli: fjällmosaikslända
Augusti: svart ängstrollslända
September: gungflymosaikslända
Oktober: starrmosaikslända
November: vandrande ängstrollslända
December: blåpannad sjötrollslända

Månadstrollsländor 2016
Januari: karmintrollslända
Februari: västlig trädflickslända
Mars: sibirisk vinterflickslända
April: nordisk kärrtrollslända
Maj: guldtrollslända
Juni: bred kärrtrollslända
Juli: grön mosaikslända
Augusti: sjöflickslända
September: blodröd ängstrollslända
Oktober: mindre smaragdflickslända
November: Trithemis annulata 
December: Trithemis kirbyi

Månadstrollsländor 2015
April: griptångsflickslända
Maj: tidig mosaikslända
Juni: bred trollslända
Juli: blågrön mosaikslända
Augusti: grön flodtrollslända
September: höstmosaikslända
Oktober: tegelröd ängstrollslända
November: större ängstrollslända

Hona, V Pajala. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Augusti månads trollslända 2015. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.