Röd flickslända

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) D: Frühe Adonislibelle Dk: Rød Vandnymfe FIN: Punatytönkorento GB: Large Red Damsel N: Rødvannymfe


Hanne av röd flickslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Röd flickslända är en av de allra första trollsländorna att börja flyga på våren. I södra delarna av Sverige kan det tidiga vårar ske redan sista veckan i april. De lämnar sin vattentillvaro och flyger en bit bort för att äta och bli könsmogna. Leta efter dem i solupplysta gläntor, längs kantzoner, i öppna partier i högre vegetation och även inne i skog där solstrålar lyser upp små områden.

Röd flickslända är en tacksam art att artbestämma då den med sin distinkt röda färg inte går att missta för någon annan i Norden förekommande art. Unga individer är som alltid svårare att urskilja eftersom då de i likhet med de flesta pyrnympandra arter är ljust bruna. De får dock snabbt de röda färger som utmärker äldre individer även om ögonen en tid fortsatt är brunaktiga.

Röd flickslända finns i många olika typer av stillastående, vegetationsrika vattenmiljöer, samt i långsamt rinnande vattendrag. Vanligast är den i skogsdominerade miljöer medan den helt kan saknas i näringsrika miljöer som i utpräglade jordbruksområden.

Röd flickslända är tämligen allmän inom större delen av sitt utbredningsområde. Den kan finnas mer utbrett i norra Sverige vilket antyds av att den på senare tid hittats längre norrut än tidigare.

Larvutvecklingen är normalt tvåårig.


Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.