Länkar

Spanien 2014 986

Trollsländeskådning i Algatocin, Spanien. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Här hittar du alla möjliga länkar till trollsländeintresserade sidor. Saknar du något så kontakta oss.

Organisationer el motsv
ArtDatabanken
– Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen i Skåne (trollsländeprojektet)
Närkes Insektsförening (atlasprojekt trollsländor)
– Sveriges Entomologiska Förening

Forum el motsv
European Congress on Odonatology (ECOO)
– Facebookgruppen Trollsländor
– Fugle og Naturs trollsländeforum (Danmark)

Bloggar
Epitheca – Trollsländebloggen
– OSO ODONATA SYDOST
– Phil Bensteads blogg om bl a trollsländor

Rapporter
I Sverige rapporterar du in dina observationer på Artportalen. Är du ute och reser finns det ofta nationella alternativ. En bra, global databas är Observado.

Resor
Odonatours

Övrigt
Dyntaxa – svensk taxonomisk databas
World Odonata List
Fauna & Flora: en populärvetenskaplig tidskrift
– Trollsländeguiden på Facebook
Trollsländeprojekten i Skåne och Östergötland 
Europeiska rödlistan (2010)

Trollsländeföreningen är ansluten till Sveriges Entomologiska Förening.

Trollsländeföreningen är ansluten till Sveriges Entomologiska Förening.

Utländska föreningar, organisationer eller motsv
– Brachytron: Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie
– British Dragonfly Society
– De Vlinderstichting
Dragonflies of Ukraine
– Dragonflies of Serbia
– Dragonfly Society of Finland
– Dragonfly Society of the Americas (DSA)
– Dutch Dragonfly Association (Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, NVL)
European Congress on Odonatology (ECOO)
– Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen (GdO)
– Hokkaido Odonatological Society
– Kansai Research Group of Odonatology (KRGO) (In Japanese)
Odonata.it: Società Italiana per lo Studio e la Conservazione delle Libellule Onlus
– Odonatologica
Preliminary checklist and atlas of Armenian dragonflies
Slovene Dragonfly Society
– Société Française d’Odonatologie (upplöst, se istället https://www.sympetrum.fr/rad/)
– The Japanese Society for Odonatology (In Japanese)
Ważki (Odonata) Polski
– Worldwide Dragonfly Association