IUCN:s Europeiska rödlista 2023

Nu börjar det äntligen publiceras slutliga resultat av bedömningarna från de senaste årens arbete med en ny rödlista för Europas och EU:s trollsländor. Först ut är samtliga endemiska arter, det vill säga de arter som enbart förekommer i Europa (eller i strikt angränsande områden). Ingen av dessa har påträffats i Sverige, men vi börjar länka till dem nedan och fyller sedan på med alla andra när de publiceras. Bedömningarna av de endemiska arterna utgör av naturliga skäl globala bedömningar medan de för övriga arter i Europa består av regionala bedömningar.

Svenska namn saknas fortsatt för de flesta så dessa anges enbart där det finns (arbetet med att namnge alla trollsländor i Västpalearktis pågår). Arter som det finns namnförslag för men som ännu inte är antagna anges med citationstecken. Arterna listas nedan för enkelhetens skull efter de vetenskapliga namnen.

Klicka vidare på respektive art för att komma till sidan med informationen om bedömning där du hittar allt från rödlistekategori till aktuella kartor, detaljer om varför en art är hotad och mycket, mycket mer. Den slutliga rapporten samt alla bedömda arter kommer att presenteras i juni 2024.

”Hjälmflicksländan” Coenagrion mercuriale är endemisk för Europa och nordvästra Afrika men populationerna i Afrika skiljer sig och kan möjligen framöver lyftas ut. Detta hände ganska nyligen för de italienska populationerna som nu går under namnet C. castellani. Båda finns med nedan under endemerna. Foto: Magnus Billqvist.

Globala bedömningar av endemiska arter i Europa

Boyeria cretensis
Calopteryx xanthostoma
Coenagrion castellani
Coenagrion intermedium
– “Hjälmflickslända” Coenagrion mercuriale
Cordulegaster bidentata
Cordulegaster helladica
Cordulegaster heros
Cordulegaster trinacriae
Corduliochlora borisi
Gomphus graslinii
– Smal klubbtrollslända Gomphus pulchellus
Gomphus simillimus
Ischnura genei
Macromia splendens
Onychogomphus cazuma
Platycnemis acutipennis
Platycnemis latipes
Pyrrhosoma elisabethae
Sympetrum nigrifemur

Övriga arter (kommer, vi lägger ut länkarna löpande)

Flodtrollsländan Onychogomphus cazuma upptäcktes i Spanien som ny för vetenskapen för några år sedan. Foto: Magnus Billqvist.