Hjälp oss övervaka våra trollsländor

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Vill du hjälpa till med att öka kunskapen om våra trollsländor? Då kan du söka efter sju trollsländearter som extra uppmärksammas via en kampanj. Arterna som ingår är rödlistade i Sverige eller är habitatdirektivarter. Trollsländekampanjen lyses ut av Faunaväkteriet, ett samarbete mellan SLU Artdatabanken, Länsstyrelsen Östergötland och Trollsländeföreningen.

Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.Var i Småland finns grön mosaikslända? Kan man hitta flera platser för den sällsynta dvärgflicksländan? Finns grön flodtrollslända längs Piteälven? Det finns många frågor att ställa sig när man läser om de sju uppmärksammade arterna.

Fem av arterna är upptagna i EU:s habitatdirektiv och ingår i biogeografisk uppföljning, en nationell övervakningsverksamhet som samlar in data för att uppskatta populationsstorlek och utbredningsområde för arterna samt på sikt trender. Syftet är att övervaka bevarandestatusen för arterna i landet. Fynd av arterna som görs ideellt och rapporteras till Artportalen är ett mycket viktigt komplement vid bedömningen av arternas bevarandestatus.

Hona, Kilpisjärvi, Fin. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Tre arter är upptagna i den senaste svenska rödlistan från 2015 och ingår då i faunaväkteri, en nationell ideell verksamhet som övervakar rödlistade djurarter. Syfte med verksamheten är att bidra till bevarandearbetet av rödlistade arter genom att samla in grundläggande kunskap om deras förekomst och trender i populationsstorlek. Verksamheten består av kortsiktiga och utåtriktade kampanjer samt av långsiktig uppföljning av konkreta populationer och lokaler. Alla fynd rapporteras till Artportalen.

Teneral. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Tillsammans är det alltså sju svenska trollsländor från habitatdirektivet och rödlistan som ska uppmärksammas lite extra på nationell nivå. Du som faunaväktare kan göra en stor insats genom att leta efter arterna och rapportera in dem till Artportalen. Kom ihåg att det är värdefullt att du rapporterar även om du inte hittar arten, till exempel om du inventerar arten på platser varifrån den tidigare är känd eller på lokaler där du bedömer att den skulle kunna finnas. Du rapporterar detta genom att välja ”Ej återfunnen” i Artportalen. Eftersom arternas utbredningsområden är dåligt kända är det särskilt intressant att söka efter dem på nya platser och de delar av landet som saknar fynd.

Läs mer om respektive art som ingår:Hane, Kilpisjärvi, Fin. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.
– Dvärgflickslända Nehalennia speciosa
– Grön mosaikslända Aeshna viridis
– Grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
– Tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
– Pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
– Bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
– Citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis

Här finns broschyren att ladda ner

Relaterade länkar
SLU Artdatabanken
Länsstyrelsen i Östergötland
Sveriges Entomologiska Förening

Grön flodtrollslända, V Pajala. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.