Månadens trollslända: citronfläckad kärrtrollslända

Hane med parasiten Forcipomyia paludis på vingarna. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

April är här och i slutet av månaden börjar åtminstone varma vårar i södra Sverige de första trollsländorna att lämna vattnen. I knippet arter som då kan ses kring Valborg utgör citronfläckad kärrtrollslända en. Hanen är karakteristisk och arten har fått sitt namn efter den klargula fläcken på bakkroppen. Se mer om månadens trollslända här.

Seminarium om trollsländor och dykare

Välkomna till seminarium om trollsländor och dykarskalbaggar torsdagen den 8 juni på Ravlunda skjutfält i Skåne. Seminariet innehåller muntliga presentationer på engelska samt besök vid några av våtmarkerna på Ravlunda i jakt på trollsländor och dykare. Seminariet är kostnadsfritt och inkluderar kaffe, lunch och transporter under fältbesöket. Seminariet är en del av Life-projektet ”SemiAquaticLife” och är nu öppet för anmälan. Anmälan är obligatorisk och antalet deltagare är begränsat till 30. Det kan vara möjligt att var några fler om intresset är stort. Mer information finns här och anmälningsblankett här.

Månadens trollslända: vinterflickslända

Mars månad är här och med den ökar chansen radikalt för att man ska stöta på vinterflickslända. Det finns tre arter vinterflicksländor i världen och gemensamt för de alla är de diskreta färgerna och att de övervintrar som fullbildade sländor. Det är det senare som gör att man till skillnad från alla andra arter trollsländor kan se vinterflickslända under tider på året då inga andra arter flyger. De kan övervintra långt från vattensamlingar och störst chans att hitta dem under mars har man på solbelysta, öppna marker som gläntor och hyggen. Lite senare återfinns de vid vatten där de letar partners. Se mer om månadens trollslända här.

Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.

Spännande trollsländor 2016

För andra året är det dags för Trollsländeföreningen att summera roliga fynd från säsongen som varit. Vi listar utifrån ett nationellt perspektiv spännande eller på något sätt mer intressanta fynd av trollsländor från Sverige gjorda under 2016.

Vi gör detta för att vi vill uppmärksamma nya fynd av hotade arter, lyfta de insatser som görs runt om i landet och uppmuntra till rapportering av trollsländor på Artportalen.

Se sammanställningen här.

Månadens trollslända: smal klubbtrollslända

Under den tid på året då inga eller mycket få trollsländor är på vingarna i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. I raden av trollsländearter som expanderar norrut i Europa har vi nu nått smal klubbtrollslända. Arten tillhör gruppen flodtrollsländor som är knutna till rinnande vatten, men just smal klubbtrollslända utgör ett undantag, då den hittat ett hem även i stillastående, varma vatten. Detta är ett av skälen till dess expansion, då vatten av det slaget blir allt vanligare på grund av bland annat klimatförändringar. Läs mer om februari månads trollslända här.

Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.

Välkommen på våra aktiviteter 2017!

Alla är välkomna på våra aktiviteter, oavsett om du är medlem eller ej, notera dock att medlemmar har förtur på sådana programpunkter som har begränsat antal deltagare.

KURSER
Under 2017 planerar vi att hålla minst en kurs om larver och/eller larvhudar. Kurserna kommer förhoppningsvis att vara gratis för medlemmar som också har också förtur. Mer info kommer.

SOMMARLÄGER
Vår målsättning är att arrangera ett sommarläger varje år, men 2016 blev det inget då vi var arrangörer av konferensen ECOO. 2017 blir det däremot ett sommarläger: i Dalsland 27-30/7. Skriv in det i era kalendrar redan nu! Under 2018 är tanken att vi ska ha sommarläger i Närke med Närkes Insektsförening, som har startat en atlasinventering av trollsländor.

TRÄFF I SMÅLAND
Årsmötet tar plats 3 juni 2017 i Småland, med sedvanliga äventyr i fina trollsländemarker i landskapet under den långhelg som omger 3/6. Mer info kommer.

BLI MEDLEM
Här hittar du allt du behöver veta för att bli medlem.

VI VILL OCKSÅ…
slå ett slag för inventeringen i Närke: mer information här.

Månadens trollslända: pokalflickslända

Under den tid på året då inga eller mycket få trollsländor är på vingarna i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. I raden av trollsländearter som expanderar norrut i Europa har vi nu nått den lilla pokalflicksländan. Det kan tyckas märkligt att en liten flickslända skulle kunna expandera från södra Europa hela vägen upp till oss, men att det går alldeles utmärkt har vi redan bevis på. Pokalflickslända tillhör samma släkte som mindre rödögonflickslända, som just genomfört denna expansion. Kanske är pokalflickslända nästa i raden?

Läs mer om pokalflickslända, januari månads trollslända här.

Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.

Rapport från fjällen 2017

above-the-arctic-circle_trip-reportI samband med förra årets konferens i skånska Tyringe arrangerade vi även två olika resor. Den ena gick till Östergötland – Småland – Öland, och den andra upp till området kring Kiruna.

Vi har sammanställt en reserapport från den senare resan för de som är nyfikna på vad vi såg, vilka områden vi besökte med mera Ladda ned rapporten nedan:

Månadens trollslända: Trithemis kirbyi

15326523_1621635538144288_412305076177309203_nKanske har du sett denna färgstarka trollslända under din resa? December månads trollslända är Trithemis kirbyi, nära släkting till november månads trollslända Trithemis annulata.

Under den tid på året då inga eller mycket få trollsländor är på vingarna i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. Turen har nu kommit till en art som allt fler stöter på under resor i Afrika, Asien och Europa.

Läs mer om ”eldbandad obelisk”, december månads trollslända här.

Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.

Hur övervintrar vinterflicksländor?

Sölve grustag, Bl. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.Det finns två arter vinterflicksländor i Europa. Båda övervintrar som ni kanske vet som ”fullvuxna”, till skillnad från alla andra arter av trollsländor, vilka spenderar vintern som larver eller ägg. Men hur spenderar vinterflicksländorna egentligen vintern?

Vi rekommenderar en fin och informativ film som bland annat handlar om just detta. Arten i filmen är sibirisk vinterflickslända som är mycket sällsynt i Sverige, men båda arterna övervintrar på liknande vis. Läs mer: vinterflickslända respektive sibirisk vinterflickslända.