Månadens trollslända februari

Under den tid på året då inga eller mycket få trollsländor är på vingarna i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. Den här månaden presenterar vi den asiatiska flicksländan Ceriagrion cerinorubellum. Se mer här.

Hanne, Singapore 2018. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Månadens trollslända januari

Under den tid på året då inga eller mycket få trollsländor är på vingarna i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. I kalla Norden förknippar vi trollsländor med heta, soliga sommardagar. En del arter kan flyga sent på kvällarna, särskilt gäller det i norr där de utnyttjar varma midnattssolsnätter åt detta. I tropikerna är det annorlunda, där finns nämligen många olika släkten av trollsländor som enbart är aktiva i skymningen eller strax därefter, kanske även mitt i natten. Ett exempel är Gynacantha nourlangie, årets första månadstrollslända. Läs mer om den och andra släkten av ”skymningsjägare” här.

Nya bladet är ute!

NU SKA DU som är medlem ha fått vårt senaste medlemsblad i din mejlkorg! Läs till exempel om Nya provinsarter 2019, Karmintrollslända ny för landet, Rekorduppträdande av flera arter 2019, Porträttet: Göran Sahlén och om Trollsländespelet.

Är du medlem men du har inte fått ett mejl om bladet? Kolla först din Skräpkorg, hittar du inte det där så hör av dig till oss så vi får din korrekta e-postadress.

Tack för 2019! God jul och gott nytt år så ses vi nästa år!

Månadens trollslända december

Under den tid på året då inga eller mycket få trollsländor är på vingarna i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. Den här månaden riktar vi blickarna långt österut för att titta närmare på en art som med glitter och glamour passar väl in i december. Har du någon gång satt din fot i exempelvis Indien, Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Thailand eller Vietnam, ja då är chanserna goda för att du sett Neurothemis fluctuans. Läs mer om månadens trollslända här.

Lokalgrupp i Stockholmsområdet

Förra vintern samlades ett gäng trollsländeintresserade på Bishops Arms i Stockholm och diskuterade trollsländor och sommardrömmar. Vi hade inte bara trevligt utan beslöt att det fanns underlag nog för en lokalgrupp inom trollsländeföreningen. Så då bildade vi en sådan! Sedan dess har det arrangerats flera träffar, bland annat på Naturhistoriska med ett föredrag om taxonomi av Rasmus Hovmöller, föredrag om Vetenskapshistoria av Mattias Forshage och en kurs med Magnus Billqvist i Tyresö och på Järvafältet. Det har också skapats en grupp på Facebook för lokal kommunikation, “Trollsländor i Stockholmstrakten”. Lokalgruppen har ingen styrelse utan är att betrakta mer som ett nätverk för kontakter och spontana aktiviteter. Det står medlemmarna fritt att arrangera aktiviteter i gruppens namn, så länge det är förenligt med Trollsländeföreningens stadgar och riktlinjer. Under sommaren kan det arrangeras spontana exkursioner, håll koll på facebookgruppen för mer information eller kontakta Jonas Myrenås 070-717 04 14. Planer finns på att ha en träff med foto-tema. Visa medlemmarnas bilder för varandra och dela tekniska tips och trix.

Några av kursdeltagarna vid Ravalen i juni. Foto: Jonas Myrenås.

Månadens trollslända

Tro det eller ej, men även i november är inte chansen över att se flygande trollsländor. Det är mycket få arter trollsländor som flyger så sent, men den art som påträffats längst och i flest antal i november är större ängstrollslända.

Denna art har setts så sent som 24/11, och decemberfynd framöver är inte en omöjlighet. För det krävs det förstås en mild höst. Ser du en trollslända i november är det med mycket stor sannolikhet större ängstrollslända.

Läs mer om månadens trollslända här.

Nästa medlemsblad

Nu börjar vi arbetet med nästa medlemsblad, som lär bli späckat med tanke på vilket fin säsong vi haft. Artiklar om första svenska karmintrollsländan är förstås given, liksom rekorduppträdandet av vandrande ängstrollslända m fl arter som setts i nya landskap. Har du själv önskemål på innehållet eller vill du bidra med något? Hör av dig till oss!

Första karmintrollsländan i Sverige, Ravlunda, Skåne 2019. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Ännu en exot påträffad

Idag fotograferades en asiatisk flickslända i ett akvarium i Bromma, det är sjunde gången vi känner till liknande fynd i Sverige. Mörkertalet är säkerligen enormt, för det kan inte vara många som hittar trollsländor i sina akvarier som rapporterar dem. Läs mer om dessa fynd och hur de hamnar hos oss här.

En asiatisk flickslända utanför Lund i augusti 2018, liknande den som hittades i Bromma idag. Foto: Linus Hedh.

Månadens trollslända oktober

Trollsländesäsongen börjar gå mot sitt slut och allt färre arter kan påträffas. En del mosaiksländor och ängstrollsländor kan fortsatt vara ganska vanliga, om inte frost och snö tar överhanden. Bland flicksländorna är det betydligt färre arter som är aktiva i oktober, förutom vinterflickslända är det i stort sett enbart mindre smaragdflickslända, vilken är månadens trollslända.

Mindre smaragd är en art på spridning men samtidigt en art som med stor sannolikhet är något underrapporterad. Detta då det är allt färre som aktivt letar trollsländor när säsongen lider mot sitt slut. Troligtvis finns den mer utbrett och i fler landskap än vad vi vet idag. Så ge dig ut och leta även om det på kartan inte ser ut som att den setts i dina hemtrakter.

Läs mer om mindre smaragdflickslända här.

Hanne. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.