Nytt på hemsidan

Nu finns det sidor för samtliga arter. De kommer att fyllas på efterhand, nu finns det åtminstone direktlänkar till Artportalen till samtliga obsar av respektive art. Se under ”Svenska arter” i huvudmenyn.

Sidan med de vanligaste frågorna är under konstruktion och fylls på under helgen.

Nytt på hemsidan

Idag har vi ute i sidospalten lagt till ”Månadens trollslända”, ett fotogalleri med blandade bilder på folk och fä samt en länk till de senaste rapporterna av trollsländor i Sverige (inga för närvarande, men den uppdateras automatiskt när något rapporteras). Det är vår målsättning att uppdatera dessa inslag löpande.

En hemsida blir aldrig klar utan är en ständigt pågående process. Därför jobbar vi löpande med att uppdatera och tillföra information. Har du förslag, tips eller önskemål på hemsidan så är vi bara glada att få reda på det!

Sommarlägret 2015

Den 5-9 augusti tar föreningens första sommarläger plats i Skåne. Vi utgår från Hörjelgården och spenderar dagarna med att plocka ut russinen i trollsländekakan, där vi besöker de olika lokaler på Österlen den skånska inventeringen visat vara allra mest intressanta i den regionen. På kvällarna minglar vi, tittar på bilder, grillar, luppar larvhudar med mera. Mer info kommer. Vill du veta mer redan nu så kontakta Magnus.

Bli faunaväktare av trollsländor!

Faunaväkteriet är en ideell övervakning av hotade djur. En grundläggande kunskap om hotade arters förekomst samt om trenderna i deras populationsutveckling krävs för att kunna bevara dem. Övervakning och uppföljning är därför en mycket viktig del av bevarandearbetet.

Faunaväkteriet bygger på ett nätverk av naturintresserade människor som bidrar med kunskap genom att tillsammans vaka över hotade djurarter. Genom samarbete kan övervakningen ske på nationell nivå, och kunskapen kan sedan användas inom naturvård och miljöövervakning. Faunaväkteriet vill också väcka folks intresse för studier av rödlistade arter.

Se mer här!