Sex tidiga arter i maj

Istället för att presentera EN art som månadens trollslända dammar vi av en guide till sex av de vanligaste av de tidigaste arterna som börjat flyga, i ett samarbete med Natursidan. Ser du en trollslända under perioden april till slutet av maj är det MYCKET stor sannolikhet att det är en av dessa sex arter. Det flyger alltså fler arter under maj än dessa sex, men de vi presenterar är så utbredda och vanliga att de formar majoriteten av alla individer som ses. Gå till guiden här!

Hanne av röd flickslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.