Har du trollsländeabstinens?

Det har vi och det känns långt till våren och flygande trollsländor. Men det finns faktiskt en art i Sverige som spenderar vintern som fullbildad slända. Frågan om trollsländor bara lever en dag är den vanligaste av alla frågor vi får, och ett svar kan då vara att berätta om vinterflicksländan. Den lämnar sitt larvstadium under sensommaren och kan påträffas till juni året därpå. Vinterflicksländan sätter sig tillrätta under november och övervintrar sedan på samma plats till vårsolen börjar värma upp dem i mars-april. Hur övervintringen går till illustreras fint i denna nederländska film, som fokuserar på den närbesläktade arten sibirisk vinterflickslända, men båda arterna har likadan livscykel och även den sibiriska arten har setts tillfälligt i Sverige.

Årsrapport för Projekt Trollsländor i Närke

Närkes Insektsförening atlasinventering av landskapets trollsländor har avslutat sin andra fältsäsong. Många spännande fynd har gjorts och flera tidiga slutsatser kan dras tack vare inventerarnas gemensamma insatser. Projektet är ett fyraårigt inventeringsprojekt 2016-2019 med syftet att är dels att undersöka och kartlägga Närkes trollsländefauna och dels att främja allmänhetens intresse för insekter och naturen i stort. Inventeringen sker på helt ideell basis. Projektet tjuvstartade 2016 men huvudinventeringen sker 2017-2019. Eventuellt kommer kompletterande insatser att göras 2020 i dåligt inventerade rutor. Här summeras resultatet och intrycken så här långt.

Studiecirkel i Närke

Närkes Insektsförening bjuder in till studiecirkel. Vi lär oss hur man skådar trollsländor, lite om trollsländornas fascinerande liv och hur man känner igen de 47 arter som finns i Närke. Tid: 27/2, 6/3 och 13/3 2018. Plats: Föreningarnas hus i Örebro. Kostnad: Gratis. Kostnad för bestämningsbok tillkommer vid anmälan. Mer information fås av kursledaren Per Karlsson Linderum på 0725136029. Anmälan till Studiefrämjandet. Mer info om atlasprojektet i Närke hittar du här.

Månadens trollslända: blåpannad sjötrollslända

Hane i Turkiet 2012. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Under den tid på året då inga eller mycket få trollsländor är på vingarna i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. I raden av trollsländearter som expanderar norrut i Europa och kan komma att ses även i Sverige framöver har vi nu nått blåpannad sjötrollslända. Denna karaktäristiska trollslända uppträder som vår vanliga art större sjötrollslända men liknar mer mindre sjötrollsländan i sitt beteende. Läs mer om december månads trollslända här.

Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.