Mosaik 2/21 på gång

Nästa nummer av MOSAIK är under färdigställande och kommer troligtvis ut till alla medlemmar i början av augusti. Vi hoppas det är något ni ser fram emot! Ur innehållet i 2/21 som omfattar (minst) 50 sidor kan nämnas:

– Säsongen är långt ifrån över men då det gjorts en hel del intressanta fynd redovisar vi för dessa. Läs om flera nya provinsfynd, landets andra karmintrollslända, bästa beviset för att klarblå mosaikslända reproducerar sig i landet, mindre rödögonflicksländans fortsatta expansion med mera.
– Artikelserien Porträttet återkommer efter en tids frånvaro. Linda Birkedal har samtalat med Tommy Karlsson, pionjären som låg bakom landets första regionala atlasinventering och som ansvarar för Sveriges uppföljning och rapportering av arterna inom den biogeografiska uppföljningen.
– Per Karlsson Linderum har varit i Albanien på naturresa och berättar om trollsländor, naturen, bunkrar och delikatesser i ett av Europas mest glömda hörn.
– I Kåseriet bjuder vi in medlemmar att fritt kåsera kring trollsländor. Den här gången välkomnar vi John Strand som berättar om projektet LIFE-Good Stream och hur det fått honom biten av trollsländor.
– Linné var som vanligt först men vilka har sedan satt sin prägel på den svenska odonatologin? I den särklass längsta artikel vi haft med i MOSAIK redogör Magnus Billqvist för den svenska odonatologins historia, från Linnés lärare Kilian Stobæus på 1700-talet till den första karmintrollsländan 2019.

Månadens trollslända juli

Två arter av flicksländor dominerar kraftigt under sensommaren, nästan var du än befinner dig i landet kommer framöver sjöflickslända och pudrad smaragdflickslända att vara vanligast. Båda flyger dessutom länge, åtminstone in i september, så det är en bra idé att lära sig dessa två ordentligt. På det sättet kan du utesluta flera andra, liknande arter som inte alls förekommer lika rikligt. Månadens trollslända är en riktigt vanlig trollslända som finns allmänt på de flesta håll i Sverige och inte sällan ses i 100-tals eller till och med 1000-tals exemplar på samma plats. Den är lik flera andra arter men dessa är mycket mindre vanliga eller finns inte i hela landet. Hanen är tecknad i blått och grönmetallic, medan honan är smaragdgrön och beigegul. Sent på säsongen är de slitna och antar då en mer mörk eller brunaktig färgton. Pudrad smaragdflickslända finns i både näringsrika och mer näringsfattiga vatten, men särskilt vegetationsrika, grunda och stillastående vattenmiljöer, helst utan fisk eller kräftor. Läs mer om och se fler bilder på månadens trollslända här.

Hane. Foto: Erik Hirschfeld / Trollsländeföreningen.