Trollsländebonanza vid Horna

Naturreservatet Horna grushåla vid Åhus i Skåne finns inte med bland våra lokaltips men för närvarande besöks platsen av ganska många som är intresserade av trollsländor. I den större av de tre pölarna hittades där i måndags (8/7) inte mindre än tre sällsynta arter: karmintrollslända, vandrande ängstrollslända och klarblå mosaikslända. Utöver dessa har där setts bland annat mindre smaragdflickslända, kraftig dito och flera arter ängstrollsländor.