Etiska riktlinjer

Våra etiska riktlinjer och tips

Trollsländeföreningens medlemmar förväntas;

 • Ta största möjliga hänsyn till växtlighet och djurliv
 • Följa de föreskrifter som gäller för skyddade områden och fridlysta arter
 • Avstå från att avliva trollsländor för privat samling eller kommersiella syften
 • Vara hänsynsfull mot fångade trollsländor och hålla dem så kort tid som möjligt
 • Släppa ut fångade trollsländor på samma plats de fångats på
 • Undvika att fånga trollsländor som inte verkar ha torkat helt
 • Undvik att fånga trollsländor som uppenbart är inbegripna i parning eller visar tecken på att lägga ägg
 • Sträva efter en god relation till markägare och andra intressenter

Tipslista

 • Använd kamera, kikare och/eller håv när trollsländor ska närstuderas
 • Förmedla en positiv bild av trollsländor och Trollsländeföreningen för de du kommer i kontakt med i fält.
 • Rapportera trollsländeobservationer på Artportalen