Alla världens arter

Taxonomin uppdateras ständigt med mer och bättre kunskap. Artantalet är därför aldrig statiskt utan förändras både upp och ner. Bästa listan för att se alla arter är sannolikt World Odonata List som finns här. Där sorteras arterna taxonomiskt men listan är sökbar vilket underlättar mycket.

Christer Bergendorff har satt samman en Excel-lista över hela världens ca. 6 400 arter som han presenterar så här:

Jag har länkat släktena i första hand till Wikipedia och arterna till GBIF (Global Biodiversity Information Facility). Alla släkten och arter ligger i bokstavsordning vilket blir lite förvirrande men underlättar när man letar efter en art.

Världsdelarna ligger i de första kolumnerna följt av svenskt och engelskt namn, kolumn K har jag litteratur DE= Dragonflies of Britain and Europé Dijkstra m fl. passar i stort med Europes Dragonflies Smallshire, Swash, DD=Neidenkorennot Demoiselle Damselflies Karjalainen Hämäläinen. ZA= A Guide to Dragonflies & Damselflies of South Africa, Tarboton.

Kolumn L är riktlinjer för utbredning, många arter är dåligt rapporterade och kända här, se bara på hur många som är beskrivna under 2000-talet. Alla länkar som ger en bild på trollsländan har färgad cell, är det en färgad cell i Kolumn K hittar du en snygg eller fint fotograferad art.

Har du inte Excel går det öppna den i Open Office

Kom ihåg! Detta är ingen heltäckande perfekt list utan min lite personliga hjälpreda i trollsländedjungeln. Klicka på länkarna njut och dröm er någon annan stans på jorden under denna vintertid.

Pseudagrion sublacteum, Marocko. Foto: Magnus Billqvist.