ECOO 2018

Libellules sur nénupharsUnder 2016 arrangerade vi den internationella biennalen European Congress on Odonatology i skånska Tyringe. Nästa gång är det Tjeckien som står som värdland. Närmare bestämt Brno, landets näst största stad. Under konferensen sker fältresor för att se flera arter kungstrollsländor, flodtrollsländor med mera. Efter konferensen har man som vanligt möjlighet att följa med på en längre fältresa. Mer info här.

 

Månadens trollslända: starrmosaikslända

Starrmosaikslända. Foto: Hans Ivarsson.

Oktober är här och med den allt färre trollsländor, både antalsmässigt såväl som artmässigt. Det senare kan vara skönt om man tycker det är besvärligt att artbestämma trollsländor. Till det fåtal arter som fortsatt kan flyga i några veckor till hör starrmosaikslända, en av våra allra mest utbredda arter. Den är dock, i jämförelse med blågrön- och brun mosaikslända, betydligt mindre känd. Till skillnad från dessa två välbekanta och lättbestämda arter hör starrmosaiksländan myrar och mossar till, samtidigt som den dessutom är lik flera andra. Vill du se den ståtliga starrmosaiksländan får du med andra ord stå ut med att bli blöt om fötterna.

Se mer om månadens trollslända här.
Våra tidigare månadstrollsländor hittar du här.