Blå jungfruslända

Fyndbilden i Sverige. Data från Artportalen.Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) D: Blauflügel-Prachtlibelle Dk: Blåvinget Pragtvandnymfe FIN: Immenkorento GB: Beautiful Demoiselle N: Blåpraktvannymfe


Blå jungfruslända finns främst i rena, delvis skuggade och strömmande vatten med sandiga eller grusiga bottnar. Vattendrag som är förorenade och långsamt rinnande med mer gyttjiga bottnar undviks. Av det skälet saknas arten därför ofta helt i utpräglade jordbrukslandskap.

Yngre hanar och honor påträffas ofta längre bort från vatten, men även könsmogna hanar ses ibland på strövtåg långt från närmaste vattendrag. De kan också ses inne i skog en bit från vatten, även i helt skuggiga miljöer, särskilt under dagar med mycket höga temperaturer.

Honan lägger ägg i flytvegetation eller i växter som sticker upp ur vattnet.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Beskrivning av arten, larvutvecklingstid, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av blå jungfruslända.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.