Blå jungfruslända

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) D: Blauflügel-Prachtlibelle Dk: Blåvinget Pragtvandnymfe FIN: Immenkorento GB: Beautiful Demoiselle N: Blåpraktvannymfe


Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Foto: Hans Ivarsson.

Blå jungfruslända finns främst i rena, delvis skuggade och strömmande vatten med sandiga eller grusiga bottnar. Vattendrag som är förorenade och långsamt rinnande med mer gyttjiga bottnar undviks. Av det skälet saknas arten därför ofta helt i utpräglade jordbrukslandskap.

Yngre hanar och honor påträffas ofta längre bort från vatten, men även könsmogna hanar ses ibland på strövtåg långt från närmaste vattendrag. De kan också ses inne i skog en bit från vatten, även i helt skuggiga miljöer, särskilt under dagar med mycket höga temperaturer.

Honan lägger ägg i flytvegetation eller i växter som sticker upp ur vattnet.

Blå jungfruslända är Dalarnas landskapstrollslända.

Arten är bedömd som Livskraftig (LC) vid senaste bedömningen av de europeiska trollsländorna. Se bedömningen här.


Fyndbilden i Sverige. Data från Artportalen.Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av blå jungfruslända.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.