Dalarna

Blå jungfruslända Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

En hane som visar sin tjusiga, gnistrande teckning som i solsken lyser ännu mer. Foto: Patrik Nilsson.

46 arter trollsländor hade påträffats i Dalarna när detta skrev men vi tror att ytterligare några finns att finna då de finns i några av grannlandskapen. Våra nomineringar utgjordes av Dalarnas mest rapporterade trollsländor som också alla var först beskrivna av Linné. Blå jungfruslända drog längsta strået, de två övriga nominerade var brun mosaikslända Aeshna grandis och fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata. Den senare blev utsedd till Gästriklands landskapstrollslända.

Blå jungfruslända är en av de tre i särklass mest rapporterade arterna i Dalarna och en av de tolv arter som Carl von Linné beskrev först. Jungfrusländorna är särlingar i den svenska trollsländefaunan: de är de största av flicksländorna men flyger närmast som fjärilar. Deras vingteckning och metalliska färger, som ändrar färg beroende på ljuset, gör att många håller dem som sina favorittrollsländor. Blå jungfruslända förekommer främst i skog längs rinnande vatten men de kan bege sig iväg på långa utflykter och då påträffas långt från närmaste vattendrag.

Blå jungfruslända finns främst i rena, delvis skuggade och strömmande vatten med sandiga eller grusiga bottnar. Vattendrag som är förorenade och långsamt rinnande med mer gyttjiga bottnar undviks. Av det skälet saknas arten därför ofta helt i utpräglade jordbrukslandskap.

Hanen ses längs och över vattendrag där han uppvaktar passerande honor med en parningsdans med svirrande vingslag. Yngre hanar och honor påträffas ofta längre bort från vatten, men även könsmogna hanar ses ibland på strövtåg långt från närmaste vattendrag. De kan också ses inne i skog en bit från vatten, även i helt skuggiga miljöer, särskilt under dagar med mycket höga temperaturer.

Honan lägger ägg i flytvegetation eller i växter som sticker upp ur vattnet. Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

Honan har mörka vingar som vanligen är brunaktiga men de kan vara närmast svarta. Foto: Per Nyström.

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen
calvir
Hona. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.