Hälsingland

Kungstrollslända Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)

Kungstrollsländan är omisskännlig: stor, gulsvart och gröna ögon. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

42 arter trollsländor har genom tiderna registrerats i Hälsingland, men det finns säkerligen en del ytterligare arter att upptäcka. Det finns nämligen förhållandevis få rapporter av trollsländor från landskapet. Detta återspeglas i att det exempelvis är det enda landskapet där det inte rapporterats griptångsflickslända, och ett av få där kraftig smaragdflickslända inte setts. Samtidigt knackar arter som höstmosaikslända och ljus lyrflickslända på söderifrån (ed. den senare sågs senare under året så antalet är nu 43). Visst är det spännande att det kan finnas så mycket kvar att upptäcka trots att trollsländor är så stora och spektakulära insekter? Våra tre förslag utgjordes dock av arter som är välkända i landskapet. De övriga nomineringarna var röd flickslända Pyrrhosoma nymphula och starrmosaikslända Aeshna juncea.

Kungstrollsländan är den i särklass mest rapporterade trollsländan i Hälsingland! Det innebär dock inte att det är den vanligaste, utan i det här fallet om en särskilt inriktad undersökning av landskapets vattendrag. Men det förringar inte det faktum, att den uppenbarligen är vida spridd i landskapet och att denna magnifika art därmed förtjänar epitetet Hälsinglands landskapstrollslända. Arten är en av våra allra största insekter och med sin gulsvarta teckning och gröna ögon är det en omisskännlig art.

Kungstrollslända förekommer i låglänta skogsmiljöer och på halvöppna hedar, i vattendrag som är mycket variationsrika med lugna respektive snabbt rinnande partier, med hög andel organiskt material samt trädstammar och grenar ute i vattnen. Vattendragen har ofta en hög syresomsättning, låg vattentemperatur och är till stor del skuggade. Vattnen ska helst vara små och smala. Den uppträder endast tillfälligt i mer näringsrika vatten eller i öppna jordbrukslandskap.

Honan lägger ägg genom att sticka ned bakkroppen i vattnens bottensubstrat. Larverna lever i lugna partier där de ligger delvis nedgrävda och väntar på förbipasserande byten. Larvutvecklingen varierar från två till fem år, men tar normalt 4–5 år.

I Sverige finns kungstrollslända upp till Norrbotten men påträffas inte i fjällvärlden och saknas på Gotland. I Europa är den ganska välspridd men har på flera håll gått tillbaka. I exempelvis Nederländerna är den rödlistad som akut hotad och åtgärdsprogram har tagits fram. Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

Hona. Foto: Göran Holmberg.

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!