Östergötland

Grön mosaikslända Aeshna viridis (Eversmann, 1836)

aesvir
Hane av grön mosaikslända visar upp sina närmast pastelltonade färger. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Östergötland är ett av de mest undersökta landskapen vad gäller trollsländor eftersom en landskapstäckande inventering genomfördes där 2008–2012. 56 arter har påträffats och med det ligger landskapet i den absoluta landskapstoppen. Det fanns därför många arter att välja på, nomineringarna utgjordes av arter som är nationellt sällsynta men som i Östergötland har framträdande förekomster. De övriga nomineringarna för landskapet utgjordes av dvärgflickslända Nehalennia speciosa (Upplands landskapstrollslända) och tvåfläckad trollslända Epitheca bimaculata.

Grön mosaikslända är enligt många en av våra allra vackraste trollsländor. Den är också sällsynt och lokalt förekommande då den i hög grad är knuten till den akvatiska växten vattenaloe (Stratiotes aloides). Grön mosaikslända ingår i en övervakningsverksamhet för de djur och växter som är upptagna i EU:s habitatdirektiv. Syftet är att övervaka bevarandestatusen för arterna i landet. I just Östergötland är statusen god, för där har den många och stora populationer, troligen de största i landet.

Grön mosaikslända förväxlas ofta huvudsakligen med den betydligt vanligare blågröna mosaiksländan, vars hona också kan vara huvudsakligen grön. De vuxna individerna är skickliga flygare och kan påträffas långt från sina vattenmiljöer. Arten är känd för att börja flyga sent på dagen och vid varm väderlek fortsätta in till skymningen. Det tar 2–3 år från att äggen kläckts till att larven lämnar vattnet och den fullvuxna sländan ger sig iväg på sin första flygtur.

Artens utbredning är fragmenterad och i många landskap är det dålig med kunskap om den finns där eller ej. Den har också försvunnit från flera platser, oftast som en följd av att bekämpming av vattenaloe har genomförts. Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

Hona med sin larvhud hon just lämnat. De taggiga bladen är vattenaloe. Foto: Hans Ivarsson.

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!

aesvir
Hona. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.