Skåne

Blå kejsartrollslända Anax imperator (Leach, 1815)

En hane som tagit en paus i sitt eviga patrullrande över vattenytan. Foto: Anders Björkengren.

Skåne är landskapet med flest arter trollsländor: hela 58 av de i landet anträffade 65 har setts där. Flera av dem upptäcktes också för första gången i Skåne och några av dem har fortfarande sina starkaste fästen eller finns huvudsakligen där. Skåne är också ett av landskapen vars trollsländefauna är allra bäst känd, inte minst på grund av den landskapstäckande inventeringen av trollsländor som ägde rum 2009–2014. Det fanns därmed många arter att välja på, utöver vinnaren utgjordes nomineringarna av mindre rödögonflickslända Erythromma viridulum och bred trollslända Libellula depressa.

Blå kejsartrollslända är en riktigt maffig pjäs till trollslända vars hane ses patrullera av och an nästan outtröttligt. Utfall görs ofta och gärna mot allt som kommer i dess väg. Lyckligtvis sätter den sig då och då och låter betraktare få en ordentlig titt på den.

När den dök upp i landet under början av 2000-talet (första på Gotland 2003) var det en art som gjorde intryck: namnet kejsartrollslända talar förstås för det. Idag finns den allmänt i främst de sydostliga landskapen men är fortsatt på spridning och har setts åtminstone tillfälligt upp till Västerbotten. Det är i Skåne den är mest utbredd: där har den på kort tid hittat till nästan vartenda vattenhål och blir alltmer förekommande även i den skånska skogsbygdens myrgölar trots att den föredrar näringsrika miljöer.

Den trivs särskilt bra i ganska små, grunda, näringsrika och stillastående vatten rika på akvatiska växter och med vegetationsrika strandzoner. Larvutvecklingen är normalt tvåårig. Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

Honorna varierar mer i färg än hanarna. Här en ganska blå hona som lägger ägg. Foto: Ingrid Sandberg.

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!

Hane ätandes nässelfjäril. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.
Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.
Hane. Foto: Erik Hirschfeld / Trollsländeföreningen.