Närke

Vassmosaikslända Aeshna serrata (Hagen, 1856)

Hane under flykten. Foto: Göran Håkansson.

Närke är det enda landskap som inte var aktuellt för oss att utnämna en trollslända för då vassmosaikslända sedan 1998 är Närkes landskapsinsekt. Sveriges Entomologiska Förening utsåg då insekter för samtliga svenska landskap. Med mindre rödögonflickslända som hittades 2021 och kilfläckslända 2024 har det setts 55 arter trollsländor i Närke. Landskapets trollsländefauna är sedan några år väl undersökt på grund av den landskapstäckande inventeringen av trollsländor som ägde rum 2016–2020.

Närkes landskapstrollslända är en stor och kraftfull art som kan fånga så stora byten som andra mosaiksländor. Den söker föda i varma öppna gläntor och över vindskyddade fält. Individer ses också flyga mycket lågt och långsamt, bara några decimeter över marken, fram och tillbaka, metodiskt letande efter bytesdjur. Under patrullering försvarar hanen sitt vassbälte mycket aggressivt.

Arten förekommer i näringsrika miljöer med vass. Största populationerna finns oftast i kustnära vassjöar som kan vara bräckta. Även om vassmosaikslända är stor och iögonfallande kan den vara förvånansvärt svår att se. Det beror åtminstone delvis på att hanen flyger längs öppningar och kanaler som är omgivna av vass och därför är dold från insyn.

Under de senaste tjugo åren har den upptäckts i flera nya landskap och etablerat sig isolerat från det huvudsakliga utbredningsområdet. Så var också fallet i Danmark, där den hittades 2006. Ännu fler nya fynd i fler områden kan därför förväntas och eftersök i näringsrika sjöar även långt bortom dagens kända populationer kan kanske ge resultat.

Honan lägger ägg lågt i vassstjälkar. Larvutvecklingen tar två år eller längre. Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

En hona fångad på bild under äggläggningen. Foto: Claus Rueffler.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!