Dalsland

Bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis (Charpentier, 1840)

Just så här ser man ofta hanen när han från ett näckrosblad håller utkik över reviret. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

46 arter har till dags dato registrerats i Dalsland men framöver tror vi fler kommer att hittas då några arter är på spridning och har setts i grannlandskapen. Våra tre förslag var nominerade på olika grunder, men alla hade passat fint som Dalslands trollslända. De två övriga nomineringarna för landskapet utgjordes av blodröd ängstrollslända Sympetrum sanguineum och stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus.

Bred kärrtrollslända är listad i EU:s Art- och Habitatdirektiv och är föremål för faunaväkteri. Den är därmed fridlyst och Sverige har ett särskilt ansvar för arten då den på EU-nivå är mycket sällsynt. Arten gick under 1900-talet kraftigt tillbaka från stora delar av sitt europeiska utbredningsområde och försvann helt från flera länder i södra och västra delen. Orsakerna står troligtvis att finna i övergödning och förstörelse av dess livsmiljöer. På flera håll på kontinenten har dock bred kärrtrollslända sedan senaste millennieskiftet utökat eller återtagit delar av sitt forna utbredningsområde. Orsakerna är inte helt säkerställda men kan hänga ihop med förbättrad vattenkvalitet och ökande temperaturer kopplat till ett varmare klimat.

Dalsland är ett av de landskap där arten är mest rapporterad, viket indikerar att den här är vanligare än på de flesta andra håll. Hanen sitter gärna helt exponerad på näckrosblad vilket gör den enkel att hitta, inte sällan kan den också ses sitta på bryggor och båtar. Det är nog detta som gör att även många som inte annars tittar på trollsländor uppmärksammar den. Kanske finns den även vid din bad- eller fiskesjö? Bred kärrtrollslända uppmärksammas på sitt karaktäristiska utseende med klubbformad bakkropp och hanens vita vingmärken vilket utgör en unik kombination bland de nordiska arterna.

Arten förekommer framförallt i näringsfattiga till måttligt näringsrika skogssjöar, ofta av brunvattentyp, med riklig vegetation av näckrosor. Larven är mycket taggig och blir inte så lätt byte för fisk. Den klarar sig därför bra i fiskrika vatten där den har en konkurrensfördel gentemot andra trollsländor. Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

Honan saknar hanens vita vingmärken men bakkroppen är tydligt bred på båda könen. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!