Lappland

Tundratrollslända Somatochlora sahlbergi (Trybom, 1889)

Hanen skiljs bäst från den snarlika fjälltrollsländan på de starkt vridna bihangen längst bak på bakkroppen. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Landskapet Lappland är enormt stort men trots det har endast 25 arter rapporterats därifrån. Det beror förstås inte på storleken utan läget och det faktum att färre personer historiskt har letat trollsländor där. Någon art till kan säkerligen hittas, men å andra sidan hittar vi i Lappland flera arter som inte finns i de sydligare landskapen. Inte minst sådana med artepitet som tundra och fjäll, vilket också präglade två av våra tre nomineringar, som utöver tundratrollslända utgjordes av fjälltrollslända Somatochlora alpestris och gungflymosaikslända Aeshna subarctica.

Tundratrollslända finns som namnet antyder enbart allra längst upp i norra Sverige. Arten är mytomspunnen på grund av dess nyckfulla uppträdande vilket ihop med osäkra väderförhållanden och isolerade, svårtillgängliga förekomster gör att fler misslyckas än lyckas med att se den. Tundratrollslända är för trollsländeintresserade världen över därför något av en helig graal, en symbol för något närmast ouppnåeligt. Få om några arter kan stoltsera med detta och därför är det en självklar landskapstrollslända för Lappland.

Tundratrollsländan är anpassad till ett extremt klimat längst i norr och finns främst i områden med permafrost vid eller ovanför trädgränsen. I Sverige är den endast funnen på tre platser i den allra nordligaste delen av landet. Arten finns dock sannolikt på fler lokaler i nordligaste Sverige men det är okänt hur utbredd den är och hur långt söderut den går.

Vid varmt väder är vuxna tundratrollsländor mycket aktiva och skygga men vid lägre temperaturer kanske de inte ens flyger upp när de blir störda. De senare är mycket svåra att upptäcka. De vilar eller tar ofta nattkvist i ögonhöjd i fjällbjörk ett stycke från vattnet. Hanen patrullerar ute över öppet vatten, ofta långt från stranden.

Tundratrollslända förekommer i områden med väldigt lite mänsklig direktpåverkan och i miljöer som inte är ovanliga men ändå kan man befara att arten kan drabbas negativt framöver. Några av skälen till detta är klimatförändringar som i grunden kan påverka områden med permafrost samt ändrade konkurrensförhållanden när sydligare arter av trollsländor ökar sitt utbredningsområde norrut.

Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

Hona med fripassagerare. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!