Småland

Större sjötrollslända Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)

En hane med typiskt blå bakkropp och vingar utan stora, mörka fläckar. Foto: Ingrid Sandberg.

Småland är ett av de landskap där det påträffats flest antal arter trollsländor, hela 57 av de i landet anträffade 65. Några av dessa har dessutom hittats här för första gången i landet. Det var frestande att föreslå bandad ängstrollslända som Smålands landskapstrollslända då den enbart setts där. Arten fanns dock endast på plats under två säsonger och har inte setts till i landet sedan 2012. Vi förordade istället tre andra arter, utöver större sjötrollslända också flodflickslända Platycnemis pennipes och mindre kejsartrollslända Anax parthenope.

Större sjötrollslända är inte sällan den dominerande egentliga trollsländan vid våtmarker med åtminstone delvis blottade, öppna stränder. Inte minst är den vanlig och ofta den enda lite större arten vid klarvattensjöar i skogsbygd, inte konstigt då att den är så allmänt förekommande i Småland!

Båda könen är karakteristiska. Hannen är blå på bakkroppen och saknar liksom honan större, mörka fläckar på vingarna. Honan och den unga hannen är tecknade i gult och svart, där det svarta på bakkroppen bildar en ”stege”, vilket skiljer den från alla andra arter. Ändå blir den ofta felbestämd, vilket kanske mest beror på att man glömmer bort att honan inte liknar hannen.

I stora skogssjöar och i vatten med mycket fisk kan den ibland förefalla vara enda förekommande trollslända. Den koloniserar snabbt nyanlagda vatten men försvinner när dessa blir alltför vegetationsrika. Larvutvecklingen är tvåårig.

Den ses ofta långt borta från vattenmiljöer och kan ses i helt öppna landskap. En trollslända som under perioden juni till augusti påträffas sittande på marken på åkrar, fält, vägar och liknande är mycket ofta större sjötrollslända.

Så gott som samtliga trollsländor äter om tillfälle ges gärna andra, mindre trollsländor. Större sjötrollslända förefaller vara mer dedikerad åt detta än de flesta andra arter och ses väldigt ofta äta trollsländor av många olika slag.

Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

En hona med skadade vingar. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!

Hane. Foto: Erik Hirschfeld / Trollsländeföreningen.