Västmanland

Myrflickslända Coenagrion johanssoni (Wallengren, 1894)

Hane av myrflickslända. Arten är snarlik flera andra arter i släktet Coenagrion. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Med fyndet av mindre rödöonflickslända 2021 ståtar Västmanland med 54 arter trollsländor. Alla våra tre förslag omfattade arter som på olika sätt väl skulle representera landskapet, varav en beskrevs först som ny för vetenskapen från just Västmanland. De övriga nomineringarna för landskapet utgjordes av tvåfläckad trollslända Epitheca bimaculata och spetsfläckad trollslända Libellula fulva.

Den första för vetenskapen beskrivna myrflicksländan upptäcktes i just Västmanland vilket gör arten till en given landskapstrollslända. Det är en av flera i ett komplex av ”små blå flicksländor” som kan vålla besvär vid artbestämning. Myrflicksländan är dock minst och därmed mest näpen och som enda art i släktet finns den enbart i de övre 2/3 av landet. Arten beskrevs lustigt nog först av två olika svenskar under samma år (1859): Wallengren och Johanson. Äran föll på Wallengren att namnge arten, som gentilt nog döpte den till johanssoni, men det var Johanson som fann den först.

Myrflickslända hittas i många typer av grunda våtmarker. Den hittas främst i grunda, näringsfattiga våtmarker i barrskog. I större sjöar kan den finnas i grunda, vegetationsrika vikar. Den lever nere i gles vegetation och kan vara svårsedd men ses också flyga öppet längs stränder, och under parningen kan par tumla runt även en bit från vatten, till exempel i angränsande gläntor.

Myrflickslända blir vanligare ju längre norrut man kommer, bortsett från längst i norr och på högre höjd. I Sverige är den funnen ned till norra delarna av Småland. Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

Myrflickslända i tandem. Om honan är parningsvillig är nästa steg att hon greppar tag i hanen. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!