Halland

Sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)

Sandflodtrollslända mitt i lunchen. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

I Halland har 52* arter påträffats, men allt fler hallänningar har på senare tid fått upp ögonen för trollsländor vilket kanske kan tillföra någon art. De halländska vattendragen är många och välkända, även utanför Halland har många fått lära sig ”Vi ska äta, ni ska laga” eller ”Laga ni, äta vi”, det vill säga de största vattendragen i landskapet norrifrån respektive söderifrån (Lagan, Nissan, Ätran, Viskan). Det kändes därför passande att föreslå tre olika arter som är knutna till vattendrag. De övriga nomineringarna för landskapet utgjordes av stenflodtrollslända Onychogomphus forcipatus och flodflickslända Platycnemis pennipes. (*Uppdatering: 53 arter, sedan klarblå mosaikslända hittades i aug. 2022)

Sandflodtrollslända finns i långsamt rinnande vatten med sandiga bottnar, men den kan även påträffas i större sjöar med långgrunda sandstränder. Det är en av de tolv arter trollsländor som Linné var först med att beskriva och den finns i stora delar av Halland. Sandflodtrollslända kan ses ganska långt från vattendrag, två mil har bekräftats. Detta är troligen ett led i dess spridningsstrategi, att de som många andra arter flyger bort från där de förvandlas för att sedan leta upp lämpligt vatten för fortplantning.

Sandflodtrollslända kan ibland även påträffas i större sjöar, särskilt då sådana med breda, sandiga bränningszoner. Arten saknas ofta helt i vattendrag i stora, öppna jordbrukslandskap, vilket kan bero på sämre vattenkvalitet snarare än olämplig miljö i övrigt. Den förefaller också kunna vara frånvarande eller sällsynt i vattendrag som mest rinner genom sluten skog. I Sverige finns den lokalt upp till Hälsingland och i Finland lokalt i främst de södra delarna. I Norge finns den endast i sydöst och i Danmark endast lokalt på Jylland och Själland.

Flodtrollsländorna skiljer sig från alla andra egentliga trollsländor på att deras ögon inte sitter ihop (se bilder). Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

Ung hona. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!