Medelpad

Griptångsflickslända Coenagrion armatum (Charpentier, 1840)

Könsmogna hanar har en speciell gröngul färg som man med vana reagerar på. Foto: Per Karlsson Linderum / Trollsländeföreningen.

45 arter har hittills registrerats i Medelpad och kunskapen om landskapets trollsländefauna är ganska god. Fler arter som finns i omkringliggande landskap bör dock kunna påträffas framöver (edit: höstmosaikslända påträffades sep 2022, ljus lyrflickslända juni 2023, bred trollslända juni 2024). Våra tre förslag utgjordes av griptångsflickslända, en art som är sällsynt globalt men inte i Medelpad, och två av landskapets allra mest rapporterade arter: större rödögonflickslända Erythromma najas och myrtrollslända Leucorrhinia dubia.

Griptångsflickslända är en på många håll i hela dess europeiska förekomst en minskande art som till och med helt försvunnit från några länder. I Medelpad finns den dock på många platser, långt fler än i de flesta andra landskap och sett till landskapets yta troligen tätare här än någon annanstans i landet. Det är en något gåtfull art, som vissa år uppträder i större antal för att andra år vara närmast osynlig. Det ihop med dess relativa sällsynthet har gett den något av en speciell aura.

Griptångsflickslända är en av de tidigaste arterna att börja flyga på våren. Under varma vårar i södra Sverige kan den ses redan de sista dagarna av april. Den är också en av de allra första arterna att sluta flyga, och har därmed en mycket kort flygtid. arten är känslig för igenväxning och utdikning och populationer har helt försvunnit från många tidigare kända lokaler. Den uppehåller sig i måttligt näringsfattiga och grunda vatten med bestånd av starrar, sjöfräken, tåg och vass. Den är sällan enkel att hitta, inte ens på platser där man vet att den finns. Den uppehåller sig helst i vegetationen ute över vattnen och flyger oftast inte högre än de omgivande växterna, som inte får stå för tätt utan måste medge att den kan flyga mellan strån.

Då arten är svårlokaliserad, särskilt senare när det kan vara många andra och mer talrika arter som flyger, så är ett bra tips att leta efter den tidigt på säsongen. Äggläggning sker i döda, flytande växtrester eller i levande växter som bläddror och dyblad. Larverna lever ett undanskymt liv i tät vegetation på 20–50 cm djup. Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

Honan finns i flera olika färgformer och är snarlik många andra arter i släktet Coenagrion. Här fångad på bild mitt i maten. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!