Medlemsbladet Mosaik

Som medlem i Trollsländeföreningen får du det digitala blad som sedan nummer 2/20 går under namnet Mosaik. Det utkommer minst 2 ggr/år. Mosaik hittar du inte på hemsidan då det är en medlemsförmån och därför inte tillgängligt för icke medlemmar. När du blir medlem får du tillgång till samtliga nummer. Medlemsbladet har utkommit minst två gånger per år sedan 2018. Det allra första numret omfattade blott 14 sidor, men sedan bladet fick namnet Mosaik har antalet bestått av 44-78 sidor. Se nedan för en innehållssammanställning av alla utgivna nummer. Senare under 2024 kommer du här även att hitta ett index över alla nummer.

Vill du bidra med material eller är nyfiken på redaktionsarbete? Kontakta redaktionen nedan. Löpande deadline för material till nummer 1 är 15 mars och till nummer 2 gäller 15 oktober. De år mer än två nummer utkommer så tillkommer andra datum för de extra utgivningarna (som under 2020 och 2022).

MOSAIK is the journal of the Swedish Dragonfly Society. It is all in Swedish and only available for members.

Mosaiks redaktion
– Magnus Billqvist • Tjörnarp • 070/96 41 443
– Johan Berg • Mölnlycke
– Kalle Gunnarsson • Stockholm
Petra Niskanen • Uppsala
John Strand • Åled

Innehåll Mosaik 1/24
04 Trollsländor i en nygammal våtmark i Södra Sandby Helen Sheppard
08 Årsrapport 2023 Magnus Billqvist
19 Porträttet: Helena Lager Karl Gunnarsson
22 Senaste nytt om Artportalen Magnus Billqvist
26 Mosaik tar en titt på… Exempel på vad du kan leta fram i Artportalen
35 Plötsligt händer det… Klarblå mosaikslända i Halland John Strand
38 Resmålet: Trollsländor i Queensland, Australien Magnus Billqvist
58 Notiser
60 Styrelsenytt
61 Aktiviteter
63 Trollsländefrågor bit för bit
64 Kåseriet: Biten av trollsländor Göran Holmberg
72 Annonser

Innehåll Mosaik 2/23
04 De senaste trollsländorna
06 Sommarlägret 2023
10 Bilder från andra aktiviteter 2023
12 Lär dig skilja på könen Magnus Billqvist
16 Trollsländor som mat Karl Gunnarsson
20 Blå honor av mindre kustflickslända (Ischnura pumilio): en allt vanligare syn i Sverige? Magnus Billqvist
25 Tillägg till Årsrapport 2021 Magnus Billqvist
27 Missa inte lokaltipsen!
28 Fototävlingen är avgjord Per Wetterstrand
30 Anlägg trädgårdsdamm för trollsländor Nina Erbida, Magnus Billqvist & Olga Nadeina
52 ECOO 2024: early announcement
53 Trollsländor i södra Spanien juni 2023 Magnus Billqvist
65 Svidknott: fripassagerare på dina trollsländebilder? Magnus Billqvist
68 Är den gröna biätaren en trollsländespecialist? Karl Gunnarsson
70 Styrelsenytt och aktiviteter
72 Björnen och fjällmosaiksländan Göran Holmberg
78 Trollsländor bit för bit
79 Annonser
Innehåll 1/23
04 De tidigaste trollsländorna
06 Årsrapport för 2022 Magnus Billqvist
20 Resmålet: Snabba tips på trollsländelokaler på Kreta John Strand
26 En blick österut Magnus Billqvist
33 Flicksländan i Bhutan Bengt Rönde
34 Ännu några akvariesländor Magnus Billqvist & John Hallmén
38 Av forntida troll och eleganta flickor: vad evolutionsbiologer kan lära sig av flygande insekter Moa Metz
42 Trollsländor och kikare Magnus Billqvist
50 Porträttet: Linda Birkedal
54 Styrelsenytt och aktiviteter
56 Kåseriet: Vad lurar i vassen? Göran Holmberg
61 Trollsländor bit för bit
Innehåll 3/22
04 Röster och bilder från Sommarlägret 2022
10 Styrelsenytt och aktiviteter
12 ECOO 2022 John Strand
20 Slovenien 2022 Jonas Myrenås
29 Trollsländor på Island Magnus Billqvist
34 Kartor och flygbilder för att hitta trollsländor Magnus Billqvist
43 Porträttet: Erik Svensson Moa Metz
46 En ny rödlista över Europas trollsländor: syfte, trender och preliminära resultat Magnus Billqvist, Geert De Knijf, Roy van Grunsven, Florent Prunier och Damjan Vinko
58 De vetenskapliga namnens betydelse Jonas Myrenås
72 Uppdatering av information kring verifiering av rapporter på Artportalen Magnus Billqvist
75 Upprop: vinterflickslända på vintern
76 Notiser
77 Krysset
Innehåll 2:22
Specialnummer med Sveriges landskapstrollsländor
4 Vad är trollsländor?
10 Varför utse landskapstrollsländor?
11 Urval och omröstning
12 Blekinge
14 Bohuslän
16 Dalarna
18 Dalsland
20 Gotland
22 Gästrikland
24 Halland
26 Hälsingland
28 Härjedalen
30 Jämtland
32 Lappland
34 Medelpad
36 Norrbotten
38 Närke
40 Skåne
42 Småland
44 Södermanland
46 Uppland
48 Värmland
50 Västerbotten
52 Västergötland
54 Västmanland
56 Ångermanland
58 Öland
60 Östergötland
62 Bli faunaväktare!
63 Bli medlem
Innehåll 1:22
4 Att fotografera trollsländor (Per Wetterstrand med Christer Bergendorff & Håkan Jernehov)
10 Trollsländeföreningens Sommarläger 2021 (Jonas Myrenås)
16 Årsrapport 2021 (Magnus Billqvist)
30 Trollsländemigration: outforskade rekord (Johanna Hedlund)
34 Med kanot i trollsländeeldorado (Per Karlsson Linderum)
42 Mosaik tar en titt på…Fältbestämningsböcker över alla Europas arter (Magnus Billqvist)
49 Hybridisering (Magnus Billqvist)
56 Porträttet: Frank Johansson (Moa Metz)
58 Notiser
– En rödlista över europeiska insektsexperter
– Två nya arter i Västpalearktis
– Två nya akvariesländor
60 Styrelsenytt med Adventsquizet
62 Aktiviteter inkl. årsmöteskallelse
64 Resmålet: sydöstra Turkiet (Magnus Billqvist)
74 Kåseriet: Ovanliga resor (Göran Holmberg)
77 Trollsländekrysset
Innehåll 2:21
4 Styrelsenytt
5 Kommande aktiviteter
6 Några roliga fynd från året (Magnus Billqvist)
11 Porträttet: Tommy Karlsson (Linda Birkedal)
14 Resmålet: Albanien (Per Karlsson Linderum)
19 Kåseriet: LIFE-Goodstream (John Strand)
28 Odonatologins svenska historia (Magnus Billqvist)
50 Skaffa en balja! (Magnus Billqvist)
52 Notiser
Innehåll 1:21
4 Medlemsnytt
5 Aktiviteter 2021
6 Landskapstrollsländor
8 Så hittar du tundratrollslända (Magnus Billqvist)
21 Rekordtidiga trollsländor våren 2020 (Per Karlsson Linderum)
24 Notiser
26 Historiska och dammiga men värdefulla vingslag (Magnus Billqvist)
33 Next Stop Sweden: gaffelflickslända (Magnus Billqvist)
36 Trollsländor i Bosnien-Hercegovina (Magnus Billqvist)
43 En nybörjares bekännelser – eller hur jag snubblade över en flickslända! (Helen Sheppard)
46 Grön på trollsländor (Bengt Rönde)
Innehåll 3:20
4 Medlemsnytt
6 Nya provinsarter 2020 (Magnus Billqvist)
16 Klarblå mosaikslända Aeshna affinis i Sverige 2010–2020 (Magnus Billqvist)
27 Kortnotiser
28 Next Stop Sweden: ”Vitstjärtad sjötrollslända” Orthetrum albistylum (Magnus Billqvist)
32 I Johansons fotspår (Göran Holmberg)
36 Resmålet: Trollsländor i Singapore (Magnus Billqvist)
46 Kåseriet: Atlasinventering av trollsländor – en helt ny erfarenhet (Mikael Ramnerö)
50 Information om boken ”Närkes trollsländor”
Innehåll 2:20
2 Förord
4 Trollsländedagarna 18-19/7 (Håkan Jernehov m fl)
8 Att äta eller ätas (Magnus Billqvist)
18 Trollsländor i Spanien (Magnus Billqvist)
30 Kortnotiser
31 Next Stop Sweden? Monsuntrollslända Pantala flavescens (Magnus Billqvist)
34 Medlemsnytt med årsmöteskallelse
36 Förhandstitt på Närkes trollsländor
42 Kåseriet: Minnesbilder (Ingrid Sandberg)
Innehåll 1:20
2 Förord: femårsjubileum med förhinder
4 Boka in 18 och 19 juli!
5 Föreningens första fem år (Magnus Billqvist)
7 Ny studieplan till våra trollsländor (Magnus Billqvist)
8 Biogeografisk uppföljning – övervakning av EU-skyddade trollsländor (Tommy Karlsson)
13 Hur många arter trollsländor har det setts i Sverige respektive år? (Ola Elleström)
17 Nya provinsarter 2019: ett tillägg (Magnus Billqvist)
18 Chytridsvampen och trollsländor (Anna Stenström)
19 Ännu en Ceriagrion i Sverige (Magnus Billqvist)
20 Resmålet: Trollsländor kring REGUA i Brasilien (Magnus Billqvist)
27 Föreningen nu även på Instagram
28 Plötsligt händer det: bandad ängstrollslända 2011 (Michael Andersson & Timothy Karlsson)
31 Kortare notiser
32 Kåseriet: blåskimrande ädelstenar (Kristina Åkesdotter Andersson)

Innehåll 2:19
2 Förord med upprop
4 Nya provinsarter 2019 (Magnus Billqvist)
8 Karmintrollslända ny för landet (Sven Johansson)
12 Rekorduppträdande av flera arter 2019 (Magnus Billqvist)
19 Årsrapport för Projekt Trollsländor i Närke 2019 (Per Karlsson Linderum)
22 Första året med atlasinventering i Varberg (Anna Stenström)
23 Bildgalleri Sommarlägret i Halland 2019
24 Höstträff med Trollsländeföreningens lokalavdelning Stockholmstrakten
25 Ännu en exotisk flickslända i Sverige (Magnus Billqvist)
26 Porträttet: Göran Sahlén (Kerstin Dalman)
29 Trollsländespelet!
30 Trollsländor i Marocko (Magnus Billqvist)
36 Upprop: namnge medlemsbladet!
37 Aktiviteter 2019

Innehåll 1:19
2 Förord (Ola Elleström)
3 Trädgårdsdamm för trollsländor (Christer Bergendorff)
6 Om fiolspelsmän och trollsländor (Bengt Edqvist)
11 Porträttet: Holger Martinussen (Per Karlsson Linderum)
13 Griptångsflicksländorna i Närke påverkade av torkan 2018 (Per Karlsson Linderum)
14 Varför skrämmer getingar trollsländor? (Kerstin Dalman)
15 Nu drar vi igång i Varberg! (Anna Stenström)
16 Skåda trollsländor i Närke i sommar (Per Karlsson Linderum)
17 Ny lokalgrupp i Stockholmsområdet (Jonas Myrenås)
18 Välkommen på vårt fjärde sommarläger!
20 Plötsligt händer det: brun kejsartrollslända i Bäckhalladalen (Malin Löwengren)
22 Bildgalleri från våren
23 Aktiviteter 2019
Innehåll 2:18
2 Inledning (styrelsen)
3 Skams ögonstickande guldsmed (Bengt Edqvist)
7 Säsongen 2018 (Magnus Billqvist)
9 Årsrapport Närkes trollsländor (Per Karlsson Linderum)
12 Sommarlägret i Närke (Jonas Myrenås)
14 Potpurri av aktiviteter 2018
15 Notiser
16 ECOO 2018 i Brno (Magnus Billqvist)
20 Fler exotiska trollsländor i Sverige (Magnus Billqvist)
21 Ny litteratur
22 Next Stop Sweden?
23 Plötsligt händer det: brun kejsartrollslända på Röder (Björn Anderson)
Innehåll 1:18
2 Välkomna till första medlemsbladet
3 Vi behöver ditt samtycke!
4 Våren 2018
5 Årsmötet 2018
6 Artdata Wanted 2018
7 Program
9 Plötsligt händer det: vandrande smaragdflickslända, Arild
9 Atlasprojektet i Närke
10 Artparet guld- och metalltrollslända
11 Upprop: Exotiska trollsländor
11 Upprop: Svidknott på trollsländor
12 Förteckning över Europas arter