Medlemsbladet Mosaik

Som medlem får du det digitala medlemsblad som sedan nummer 2/20 går under namnet Mosaik. Det utkommer minst 2 ggr/år. Medlemsbladet hittar du inte på hemsidan då det är en medlemsförmån och därför inte tillgängligt för icke medlemmar. När du blir medlem får du tillgång till samtliga nummer. Medlemsbladet har utkommit minst två gånger per år sedan 2018. Första numret omfattade 14 sidor men sedan bladet fick namnet Mosaik har sidantalet bestått av 44-54 sidor. Se nedan för en innehållssammanställning av alla utgivna nummer.

Vill du bidra med material till Mosaik? Kontakta redaktionen nedan. Deadline för material till nästa nummer är i dagsläget ej satt. 

– Magnus Billqvist • Tjörnarp, Skåne • 070/96 41 443
– Moa Pettersson • Kattarp, Skåne

Innehåll 2:21
4 Styrelsenytt
5 Kommande aktiviteter
6 Några roliga fynd från året (Magnus Billqvist)
11 Porträttet: Tommy Karlsson (Linda Birkedal)
14 Resmålet: Albanien (Per Karlsson Linderum)
19 Kåseriet: LIFE-Goodstream (John Strand)
28 Odonatologins svenska historia (Magnus Billqvist)
50 Skaffa en balja! (Magnus Billqvist)
52 Notiser
Innehåll 1:21
4 Medlemsnytt
5 Aktiviteter 2021
6 Landskapstrollsländor
8 Så hittar du tundratrollslända (Magnus Billqvist)
21 Rekordtidiga trollsländor våren 2020 (Per Karlsson Linderum)
24 Notiser
26 Historiska och dammiga men värdefulla vingslag (Magnus Billqvist)
33 Next Stop Sweden: gaffelflickslända (Magnus Billqvist)
36 Trollsländor i Bosnien-Hercegovina (Magnus Billqvist)
43 En nybörjares bekännelser – eller hur jag snubblade över en flickslända! (Helen Sheppard)
46 Grön på trollsländor (Bengt Rönde)
Innehåll 3:20
4 Medlemsnytt
6 Nya provinsarter 2020 (Magnus Billqvist)
16 Klarblå mosaikslända Aeshna affinis i Sverige 2010–2020 (Magnus Billqvist)
27 Kortnotiser
28 Next Stop Sweden: ”Vitstjärtad sjötrollslända” Orthetrum albistylum (Magnus Billqvist)
32 I Johansons fotspår (Göran Holmberg)
36 Resmålet: Trollsländor i Singapore (Magnus Billqvist)
46 Kåseriet: Atlasinventering av trollsländor – en helt ny erfarenhet (Mikael Ramnerö)
50 Information om boken ”Närkes trollsländor”
Innehåll 2:20
2 Förord
4 Trollsländedagarna 18-19/7 (Håkan Jernehov m fl)
8 Att äta eller ätas (Magnus Billqvist)
18 Trollsländor i Spanien (Magnus Billqvist)
30 Kortnotiser
31 Next Stop Sweden? Monsuntrollslända Pantala flavescens (Magnus Billqvist)
34 Medlemsnytt med årsmöteskallelse
36 Förhandstitt på Närkes trollsländor
42 Kåseriet: Minnesbilder (Ingrid Sandberg)
Innehåll 1:20
2 Förord: femårsjubileum med förhinder
4 Boka in 18 och 19 juli!
5 Föreningens första fem år (Magnus Billqvist)
7 Ny studieplan till våra trollsländor (Magnus Billqvist)
8 Biogeografisk uppföljning – övervakning av EU-skyddade trollsländor (Tommy Karlsson)
13 Hur många arter trollsländor har det setts i Sverige respektive år? (Ola Elleström)
17 Nya provinsarter 2019: ett tillägg (Magnus Billqvist)
18 Chytridsvampen och trollsländor (Anna Stenström)
19 Ännu en Ceriagrion i Sverige (Magnus Billqvist)
20 Resmålet: Trollsländor kring REGUA i Brasilien (Magnus Billqvist)
27 Föreningen nu även på Instagram
28 Plötsligt händer det: bandad ängstrollslända 2011 (Michael Andersson & Timothy Karlsson)
31 Kortare notiser
32 Kåseriet: blåskimrande ädelstenar (Kristina Åkesdotter Andersson)

Innehåll 2:19
2 Förord med upprop
4 Nya provinsarter 2019 (Magnus Billqvist)
8 Karmintrollslända ny för landet (Sven Johansson)
12 Rekorduppträdande av flera arter 2019 (Magnus Billqvist)
19 Årsrapport för Projekt Trollsländor i Närke 2019 (Per Karlsson Linderum)
22 Första året med atlasinventering i Varberg (Anna Stenström)
23 Bildgalleri Sommarlägret i Halland 2019
24 Höstträff med Trollsländeföreningens lokalavdelning Stockholmstrakten
25 Ännu en exotisk flickslända i Sverige (Magnus Billqvist)
26 Porträttet: Göran Sahlén (Moa Pettersson)
29 Trollsländespelet!
30 Trollsländor i Marocko (Magnus Billqvist)
36 Upprop: namnge medlemsbladet!
37 Aktiviteter 2019

Innehåll 1:19
2 Förord (Ola Elleström)
3 Trädgårdsdamm för trollsländor (Christer Bergendorff)
6 Om fiolspelsmän och trollsländor (Bengt Edqvist)
11 Porträttet: Holger Martinussen (Per Karlsson Linderum)
13 Griptångsflicksländorna i Närke påverkade av torkan 2018 (Per Karlsson Linderum)
14 Varför skrämmer getingar trollsländor? (Kerstin Dalman)
15 Nu drar vi igång i Varberg! (Anna Stenström)
16 Skåda trollsländor i Närke i sommar (Per Karlsson Linderum)
17 Ny lokalgrupp i Stockholmsområdet (Jonas Myrenås)
18 Välkommen på vårt fjärde sommarläger!
20 Plötsligt händer det: brun kejsartrollslända i Bäckhalladalen (Malin Löwengren)
22 Bildgalleri från våren
23 Aktiviteter 2019
Innehåll 2:18
2 Inledning (styrelsen)
3 Skams ögonstickande guldsmed (Bengt Edqvist)
7 Säsongen 2018 (Magnus Billqvist)
9 Årsrapport Närkes trollsländor (Per Karlsson Linderum)
12 Sommarlägret i Närke (Jonas Myrenås)
14 Potpurri av aktiviteter 2018
15 Notiser
16 ECOO 2018 i Brno (Magnus Billqvist)
20 Fler exotiska trollsländor i Sverige (Magnus Billqvist)
21 Ny litteratur
22 Next Stop Sweden?
23 Plötsligt händer det: brun kejsartrollslända på Röder (Björn Anderson)
Innehåll 1:18
2 Välkomna till första medlemsbladet
3 Vi behöver ditt samtycke!
4 Våren 2018
5 Årsmötet 2018
6 Artdata Wanted 2018
7 Program
9 Plötsligt händer det: vandrande smaragdflickslända, Arild
9 Atlasprojektet i Närke
10 Artparet guld- och metalltrollslända
11 Upprop: Exotiska trollsländor
11 Upprop: Svidknott på trollsländor
12 Förteckning över Europas arter