Några bubblare

Blåpannad sjötrollslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Bubblarna är arter som det finns goda anledningar att tro att de kan komma att dyka upp i Sverige inom en snar framtid, eller som redan kan vara här. Vill du bidra med bilder? Kontakta oss!

These are expanding species not yet observed in Sweden. Would you like to contribute with pictures? Contact us!

Västlig trädflickslända Chalcolestes viridis
Pokalflickslända Erythromma lindenii
Sibirisk mosaikslända Aeshna crenata
Större klubbtrollslända Stylurus flavipes
Smal klubbtrollslända Gomphus pulchellus
Blåpannad sjötrollslända Orthetrum brunneum
Ljusröd ängstrollslända Sympetrum meridionale

Till egentliga trollsländorna
Till flicksländorna