Kontakt

Styrelsen

Föreningens styrelse 2015-2017: från vänster Kristoffer Nilsson, Magnus Billqvist, Annica Nettrup, Johan Grudemo, Ingela Gustafsson och Ola Elleström. Saknas på bilden gör Helena Lager. Bilder på nya styrelsen 2017 kommer.

Kontakta oss gärna!
E-post och telefon nedan, vill du skicka något är det följande adress: Trollsländeföreningen
c/o Magnus Billqvist
Idrottsvägen 2, 243 72 Tjörnarp

Funktionärer

603654_10151592666878734_1424767884_n

Helena Lager.

Styrelse
Magnus Billqvist, (ordf.) Tjörnarp, 070/96 41 443
Helena Lager, (vice ordf.) Gårdby, 070/941 55 02
Ola Elleström, Malmö
Johan Grudemo, (kassör) Göteborg
Ingela Gustafsson, Grimslöv
Annica Nettrup, (sekr.) Klågerup
Per Karlsson Linderum, Sköllersta

Revisorer
Eric Renman, Vallentuna (ordinarie)
Jennette Fox-Jacobsson, Göteborg (suppleant)

Valberedning
Linda Birkedal, Höör (sammankallande)
Håkan Lundkvist, Frösslunda
Christer Bergendorff, Sölvesborg

Programkommittén
Exempel på en grupp som kan ansvara för det roliga att fixa aktiviteter.

Namnkommittén
Exempel på en grupp som kan ta fram förslag på svenska artnamn för i förlängningen alla världens trollsländor.

Taxonomikommittén
Exempel på en grupp som kan diskutera, se över och ta fram förslag på vad som bör gälla i Sverige vad gäller taxonomin.

Valideringskommittén
Om det är vår förening som får ansvaret för detta kan en grupp skapas som kan diskutera riktlinjer, fenologi, artbestämning med mera. I gruppen kan även personer som inte validerar ingå.

Webbmaster
Tills vidare Magnus, men ansvaret kommer att delas upp på flera personer.

Följ oss på Facebook
Klicka här.

Twitter
Tills vidare rekommenderar vi epitheca.

Instagram
Konferensen i Sverige 2016 finns som ecoo16.

Se Media för loggor, pressfoton med mera