Kontakt

Kontakta oss gärna!
E-post och telefon nedan, vill du skicka något är det följande adress: Trollsländeföreningen, c/o Magnus Billqvist, Idrottsvägen 2, 243 72 Tjörnarp

Funktionärer
Styrelse
Magnus Billqvist, (ordf.) Tjörnarp, 070/96 41 443
Helena Lager, (vice ordf.) Gårdby, 070/941 55 02
Ola Elleström, Malmö
Johan Grudemo, (kassör) Göteborg
Ingela Gustafsson, Grimslöv
Annica Nettrup, (sekr.) Klågerup
Per Karlsson Linderum, Sköllersta

Revisorer
Eric Renman, Vallentuna (ordinarie)
Jennette Fox-Jacobsson, Göteborg (suppleant)

Valberedning
Linda Birkedal, Höör (sammankallande)
Håkan Jernehov, Lerum
Christer Bergendorff, Sölvesborg

Programkommittén
Exempel på en grupp som kan ansvara för det roliga att fixa aktiviteter.

Namnkommittén
Exempel på en grupp som kan ta fram förslag på svenska artnamn för i förlängningen alla världens trollsländor.

Taxonomikommittén
Exempel på en grupp som kan diskutera, se över och ta fram förslag på vad som bör gälla i Sverige vad gäller taxonomin.

Valideringskommittén
Om det är vår förening som får ansvaret för detta kan en grupp skapas som kan diskutera riktlinjer, fenologi, artbestämning med mera. I gruppen kan även personer som inte validerar ingå.

Webbmaster
Tills vidare Magnus, men ansvaret kommer att delas upp på flera personer.

Följ oss på Facebook
Klicka här.

Se Media för loggor, pressfoton med mera