Kontakt

Kontakta oss gärna!
E-post och telefon nedan, vill du skicka något är det följande adress: Trollsländeföreningen, c/o Magnus Billqvist, Idrottsvägen 2, 243 72 Tjörnarp

Medlemsansvarig
Frågor om medlemskap besvaras direkt av Ingela Gustafsson.

Kurser, föreläsningar o dyl
Frågor om detta kan ställas till styrelsen (nedan).

Medlemsbladet
Vill du bidra med material till vårt medlemsblad? Kontakta Magnus Billqvist.

Funktionärer
Styrelse
Magnus Billqvist, (ordf.) Tjörnarp, 070/96 41 443
Kerstin Dalman, Uppsala
Ola Elleström
, Malmö
Johan Grudemo, (kassör) Göteborg
Ingela Gustafsson, (vice ordf.) Grimslöv
Annica Nettrup, (sekr.) Klågerup
Per Karlsson Linderum, Sköllersta

Revisorer
Eric Renman, Vallentuna (ordinarie)
Jennette Fox-Jacobsson, Göteborg (suppleant)

Valberedning
Linda Birkedal, Höör (sammankallande)
Håkan Jernehov, Lerum
Christer Bergendorff, Sölvesborg

Webbmaster
Tills vidare Magnus, men ansvaret kommer att delas upp på flera personer.

Följ oss på Facebook
Klicka här.

Se Media för loggor, pressfoton med mera