Ordlista

Ibland används fackord eller vetenskapliga namn som för lekmannen kan vara svåra att förstå. Här försöker vi samla sådana begrepp. Kontakta gärna oss om något saknas.

Hane m kvalster.

Spjutflickslända har korta coenagrion- eller suturlinjer på sidan av mellankroppen.

Analbihang: Utskjutande utskott på bakkroppens sista segment som hos hanen används för att gripa tag i honan under parning. Bihangen är två; ett undre och ett övre.

Andromorph: honor som uppvisar hanlika färger.

Coenagrionteckning: Tunna linjer på mellankroppens sida typiska för främst flicksländor i släktet Coenagrion.

Costa: vingframkant.

Egentlig trollslända: De (oftast) större trollsländor som inte är flick- eller jungfrusländor.

En röd flickslända som nyss lämnat sin larvhud.

En röd flickslända som nyss lämnat sin larvhud.

Exuvia, exuvium: Det tomma skal som blir kvar när en vuxen slända lämnar larvstadiet. Synonymt med larvhud.

Halssköld: Ovansida av det första mellankroppssegmentet.

Hästsko- eller slokmustasch, eller bara mustasch: Svart teckning på ”sidorna” av nosen, används främst vid bestämning av ängstrollsländor.

Hölje: Ofta kilformad, liten del av äggläggaren på undersidan av S9.

Larvhud: Det tomma skal som blir kvar när en vuxen slända lämnar sitt larvstadie. Synonymt med exuvia.

Pronotum: se halssköld.

Pudring: En vaxartad hinna, ofta i avvikande färg, som anläggs på vissa arter när de blir könsmogna.

IMG_2133

Sjöflickslända har breda, blå skulderlinjer.

S1-10: ”S” står för segment och syftar på bakkroppssegment. Dessa är på samtliga trollsländor tio till antalet. Det första närmast kroppen anges som det första segmentet, det sista som det tionde. Med ”S3” menas alltså det tredje bakkroppssegmentet.

Sekundärt könsorgan: Det organ under hanens S2-3 som används för att hålla sperman innan denna överförs till honan under parningen.

Skulderlinje: Band på ovansidan av mellankroppen.

Suturlinjer: Tunna linjer på mellankroppens sida typiska för främst flicksländor i släktet Coenagrion.

Teneral: En vuxen trollslända som nyss lämnat sin larvhud och då är mjuk med bleka färger och skimrande vingar.

Vingmärkena på könsmogna bandade ängstrollsländor är vackert rosa.

Vingmärkena på könsmogna bandade ängstrollsländor är vackert rosa.

T-teckning: En teckning på (främst) mosaiksländors nos som rakt ovanifrån kan liknas vid ett T, med eller utan ”stam”.

Valvula: En flik under S8 hos honor av arter som lägger ägg direkt i vatten.

Vingmärke: En mörk eller på annat vis färgad och samtidigt hård vingcell på vingframkanten nära vingspetsen på trollsländans vingar.

Vingnod: En ”skarv” i vingens framkant ungefär mitt på vingen som på en del arter framhävs av en fläck.

Äggläggare: Ett organ under S8-10 på honor som under äggläggningen placerar äggen inuti växtmaterial.