Detta är vi!

DSC_1472

Det ska vara kul att engagera sig i Trollsländeföreningen! Foto: Magnus Billqvist/Trollsländeföreningen.

Trollsländeföreningens syfte och mål 
Trollsländeföreningen vänder sig till alla som tycker trollsländor är vackra, intressanta och skyddsvärda.

Vi vill fokusera på glädje och upptäckaranda, och att utgöra en inkluderande förening där alla ska känna sig välkomna oavsett kunskapsnivå.

En förening är och blir vad dess medlemmar beslutar att den ska göra och vad dess medlemmar faktiskt genomför.

Här är punkter som Trollsländeföreningen ska göra eller verka för:

 • Trollsländeföreningen är ansluten till Sveriges Entomologiska Förening.

  Trollsländeföreningen är ansluten till Sveriges Entomologiska Förening.

  Arrangera läger, exkursioner, kurser, träffar, resor.

 • Förse myndigheter, markägare, arrendatorer och andra med uppgifter om förekomster och hot, uppmärksamma dessa om hotade trollsländor och arter i habitatdirektivet och Natura 2000.
 • Göra bestämningsnycklar.
 • Lobba för och ordna/samordna lokala och regionala satsningar som atlasinventeringar.
 • Lägga upp FAQ (”Frequently Asked Questions”) om trollsländor på svenska och ha en frågelåda dit vem som helst kan skicka frågor eller bilder.
 • På en hemsida lägga upp artbeskrivningar för alla svenska arter med aktuella kartor, bilder, flygtider, relevanta länkar.
 • Regelbundet ge ut ett nyhetsblad och/eller tidskrift.
 • Samla relevant och engagerande information på en hemsida som t ex reserapporter, bestämningsartiklar, länkar till vetenskapliga artiklar etc.
 • Sammanställa tips och kommentarer från Artportalen och Facebook.
 • Se över äldre fynd i Artportalen.
 • Ta fram appar och bestämningsnycklar.
 • Ta fram en hemsida.
 • Ta fram profilmaterial som t-shirts, muggar, kalendrar och affischer.
 • Ta fram svenska namnförslag på arter i hela världen.
 • Tipsa om hur man kan gynna trollsländor, t ex hur man anlägger dammar.
 • Utgöra en länk mellan forskare och amatörer.
 • Utgöra en nationell och internationell självklar aktör och samarbetspartner i trollsländerelaterade sammanhang och utbyte med andra trollsländeföreningar.
 • Validera obsar och ta fram rutiner för hur det ska göras så det sker konsekvent oberoende av vem som gör det.
 • Verka för intresse, engagemang, skydd, utveckling av miljöer, kunskapsinhämtning och spridning om och för trollsländor.
 • Årligen redovisa intressanta fynd och fenologirekord.

Ladda ned våra stadgar här.