Värmland

Nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda (Linnaeus, 1758)

Hane av nordisk kärrtrollslända. Foto: Hans Ivarsson.

49 arter har till dags dato påträffats i Värmland, vilket troligtvis väl återspeglar verkligheten. Idag åtminstone, för det är ett knippe arter som expanderar söderifrån och som på sikt lär hittas även här. Alla våra nomineringar för Värmland utgjordes av arter som är knutna till miljöer som är vanliga i landskapet och som först upptäcktes som nya för vetenskapen av en svensk. De två övriga nomineringarna utgjordes av myrflickslända Coenagrion johanssoni och starrmosaikslända Aeshna juncea. Den förstnämnda blev utsedd till Västmanlands landskapstrollslända. (Art nr 50 för Värmland blev mindre smaragdflickslända 2022, art nr 51 mindre kustflickslända 2023)

Nordisk kärrtrollslända är förutom att vara en av de allra mest rapporterade trollsländorna i Värmland också en av de tolv arter som Carl von Linné var först med att beskriva. I Sverige finns nordisk kärrtrollslända allmänt i lämpliga miljöer i hela landet medan den försvunnit från flera regioner i Europa och minskar fortsatt i ännu fler. Den förekommer i sura och mycket till måttligt näringsfattiga, stillastående vatten på hedar och i skogsmiljöer, med störst populationer i torvdominerade vattenmiljöer med ett pH mellan 3,8–4,1. Därför är klimatförändringar i kombination med landskapsomdanande förändringar och kvävenedfall de främsta skälen till tillbakagången.

Nordisk kärrtrollslända tillhör ett litet knippe arter som varma vårar kan börja flyga redan sista veckan i april. Larverna hittas främst i flytande vegetation och i och mellan annan tät vegetation. De är sårbara för fiskpredation men tolererar förekomst av måttliga rovfiskpopulationer så länge det finns gott om vegetation att gömma sig i. Larvens livscykel är normalt tvåårig. Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

Även honorna kan vara färggranna. Foto: Björn Danelsson.

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!

Nordisk kärrtrollslända, hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.