Jämtland

Svart ängstrollslända Sympetrum danae (Sulzer, 1776)

Hanen av svart ängstrollslända är typiskt tecknad. Foto: Anders Björkengren.

I Jämtland har 26 arter trollsländor rapporterats men landskapets läge och geografi gör att det ändå bör finnas ytterligare någon art att upptäcka. Kanske kan lokala inventeringar hitta något mer? Våra nomineringar utgjordes av arter som är bland de mest frekvent rapporterade arterna i landskapet. De övriga var blå jungfruslända Calopteryx virgo och sjöflickslända Enallagma cyathigerum. Blå jungfruslända blev utsedd till Dalarnas landskapstrollslända. Tillägg: en rapport från 2023 om mörk lyrflickslända daterad 2021 har utökat landskapets arter till 27.

Svart ängstrollslända är Sveriges minsta egentliga trollslända, totallängden är mindre än för många flicksländor. Den är karakteristisk och är en av de mest rapporterade arterna i Jämtland. Svart ängstrollslända är en art med stor spridningsförmåga som kan påträffas långt från de miljöer den främst vill ha. Dessa är vatten med gungfly bestående av blöta vitmossor, med andra ord sådana man kan hitta på myrar och torvmossar. I områden där den är vanlig kan den dock även ha åtminstone kortlivade och mindre populationer i helt andra miljöer.

Svart ängstrollslända är i alla dräkter en av de mest karakteristiska arterna i Sverige som till och med ganska enkelt går att skilja från de andra, notoriskt svåra, ängstrollsländorna. Svarta bihang, svart undersida, svart triangel på ovansidan med flera karaktärer skiljer den från alla andra. Svala morgnar och eftermiddagar ses de ofta sitta på torra komockor, stenar och andra solupplysta föremål.

I större delen av Sverige är detta en allmän till mycket allmän art. Det finns dock faktorer som begränsar artens utbredning, inte minst förekomsten av gungfly med vitmossa (Sphagnum), vilket inte förekommer eller är mycket sällsynt i öppna slättbygder. Ett varmare klimat medför dessutom högre risk för uttorkning av dessa vatten. På europeisk nivå är det en starkt minskande art som på kort tid minskat drastiskt, både i utbredning och numerär. Det visar att även en art som i dagsläget är vanlig och utbredd snabbt kan drabbas negativt när omständigheterna så medför.

Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

Parningshjul, med honan till vänster. Foto: Claes Rueffler.

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!

Hane. Foto: Erik Hirschfeld / Trollsländeföreningen.
Yngre hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.
Ung hona som fastnat i sileshår. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen