Härjedalen

Fjällmosaikslända Aeshna caerulea (Ström, 1783)

En soltörstande hane kan mycket väl sätta sig i din handflata. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Härjedalen är det landskap där det setts minst antal arter: 19 stycken. Det är också det landskap med särklass minst rapporter av trollsländor, endast strax över 200, vilket kan jämföras med drygt 800 respektive 1300 i de med närmast antal rapporter. Det begränsar förstås urvalet men gör det också enklare. Vill du göra en insats för kunskapen om trollsländornas förekomst rekommenderar vi därmed besök i Härjedalen! De tre nomineringarna utgjordes av arter vanliga i landskapet med i huvudsakligen nordlig koppling som alla kan drabbas negativt av klimatförändringar. De två övriga var spjutflickslända Coenagrion hastulatum (Ångermanlands landskapstrollslända) och myrtrollslända Leucorrhinia dubia. Tillägg: en rapport från 2023 om månflickslända daterad 2021 har utökat landskapets arter till 20.

Fjällmosaiksländan är den vanligaste större trollsländan i den övre halvan av landet. Det är en ofta sedd art då den gärna solar helt öppet på spänger, bryggor och exponerade trädstammar. Den är inte sällan en nyfiken följeslagare som landar på eller intill där man går eller sitter. Hannen, det vill säga, för honan är mer avvaktande och svår att komma nära. Särskilt hannens färg varierar beroende på temperaturen: är det varmt och soligt är han bjärt blå, i kyligare väder mer grådaskig.

Under varma dagar är hanen mycket aktiv och patrullerar lågt över öppen mark eller i anslutning till våtmarker medan han letar efter honor. De söker föda bland trädtopparna och under midnattssolen jagar de nästan alla timmar på dygnet. Arten är även aktiv när det är mulet och kan även ses i lätt regn då de flyger lågt över och genom vegetation för att skrämma upp bytesdjur.

I områden där den är vanlig ser man den lite var som helst. Den blir sällsyntare ju längre söderut man kommer och i exempelvis Skåne och på Gotland finns i åtminstone modern tid inga dokumenterade observationer. Fjällmosaikslända är en boreal art vilket innebär att den drabbas negativt av ett varmare klimat. Den finns i barrskogsbältet där den återfinns i främst näringsfattiga vattenmiljöer på öppna till halvöppna myrar i barrskog. Vattnen kan vara både små och stora, med gungfly och mycket bottenmaterial. I områden där arten är sällsynt förekommande kan förekomst vara svår att påvisa då det är en rörlig art som inte säkert upprätthåller revir.

Larverna lever mycket grunt men ofta djupt nere i bottenmaterial och kan därmed också vara svåra att hitta. Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

Hona fjällmosaikslända. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!