Fjällmosaikslända

aescaek

Aeshna caerulea (Ström, 1783) D: Alpen-Mosaikjungfer Dk: Azurblå Mosaikguldsmed FIN: Pohjanukonkorento GB: Azure Hawker N: Fjelløyenstikker


Fjällmosaikslända är den kanske allra vanligaste trollsländan inom de norra delarna av dess utbredningsområde i Sverige, Finland och Norge. Den blir sällsyntare ju längre söderut man kommer och i exempelvis Skåne och på Gotland finns i åtminstone modern tid inga dokumenterade observationer. I Danmark finns inga fynd alls.

Fjällmosaikslända är en boreal art och finns i anslutning till näringsfattiga vattenmiljöer på öppna till halvöppna myrar i barrskog. Vattnen kan vara både små och stora, med gungfly och mycket bottenmaterial. I områden där arten är sällsynt förekommande, som i den södra delen av utbredningsområdet, kan förekomst vara svår att påvisa då det är en rörlig art som inte säkert upprätthåller revir.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

Larverna lever mycket grunt men ofta djupt nere i bottenmaterial och kan därmed också vara svåra att hitta. Där arten är vanlig kan den å andra sidan enkelt hittas då de gärna sitter helt exponerat, som på spänger, trädstammar och stenar.

Beskrivning av arten, larvutvecklingstid, med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.