Fjällmosaikslända

Aeshna caerulea (Ström, 1783) D: Alpen-Mosaikjungfer Dk: Azurblå Mosaikguldsmed FIN: Pohjanukonkorento GB: Azure Hawker N: Fjellibelle


Hanne av fjällmosaikslända. Foto: Magnus Billqvist / trollsländeföreningen.

Fjällmosaikslända, Härjedalens landskapstrollslända, är den allra vanligaste trollsländan inom de norra delarna av dess utbredningsområde i Sverige, Finland och Norge. Ser du en stor trollslända i norra delarna av Sverige från åtminstone andra halvan av juni till slutet av augusti är det i de allra flesta fall en fjällmosaikslända. Den blir sällsyntare ju längre söderut man kommer och i exempelvis Skåne och på Gotland finns i åtminstone modern tid inga dokumenterade observationer. I Danmark finns inga fynd alls.

Fjällmosaikslända är en boreal art vilket innebär att den finns i barrskogsbältet där den återfinns i främst näringsfattiga vattenmiljöer på öppna till halvöppna myrar i barrskog. Vattnen kan vara både små och stora, med gungfly och mycket bottenmaterial. I områden där arten är sällsynt förekommande, som i den södra delen av utbredningsområdet, kan förekomst vara svår att påvisa då det är en rörlig art som inte säkert upprätthåller revir. I områden där den är vanlig ser man den lite var som helst. Ofta sitter den helt öppet och solar, som på spänger, bryggor och vägar.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

Fjällmosaikslända ändrar färg efter omgivande temperatur. I kall väderlek är de närmast lila eller brunaktiga, i stark sol blir de mer klara, och främst hanen blir knallblå. Se bilder nedan och här.

Larverna lever mycket grunt men ofta djupt nere i bottenmaterial och kan därmed också vara svåra att hitta.


aescaekLänkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.