Fjällmosaikslända

Aeshna caerulea (Ström, 1783) D: Alpen-Mosaikjungfer Dk: Azurblå Mosaikguldsmed FIN: Pohjanukonkorento GB: Azure Hawker N: Fjellibelle


aescaekFjällmosaikslända är den allra vanligaste trollsländan inom de norra delarna av dess utbredningsområde i Sverige, Finland och Norge. Ser du en stor trollslända i norra delarna av Sverige från åtminstone andra halvan av juni till slutet av augusti är det i de allra flesta fall en fjällmosaikslända. Den blir sällsyntare ju längre söderut man kommer och i exempelvis Skåne och på Gotland finns i åtminstone modern tid inga dokumenterade observationer. I Danmark finns inga fynd alls.

Fjällmosaikslända är en boreal art vilket innebär att den finns i barrskogsbältet där den återfinns i främst näringsfattiga vattenmiljöer på öppna till halvöppna myrar i barrskog. Vattnen kan vara både små och stora, med gungfly och mycket bottenmaterial. I områden där arten är sällsynt förekommande, som i den södra delen av utbredningsområdet, kan förekomst vara svår att påvisa då det är en rörlig art som inte säkert upprätthåller revir. I områden där den är vanlig ser man den lite var som helst. Ofta sitter den helt öppet och solar, som på spänger, bryggor och vägar.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Data från Artportalen.

Fjällmosaikslända ändrar färg efter omgivande temperatur. I kall väderlek är de närmast lila eller brunaktiga, i stark sol blir de mer klara, och främst hanen blir knallblå. Se bilder nedan och här.

Larverna lever mycket grunt men ofta djupt nere i bottenmaterial och kan därmed också vara svåra att hitta.

Mer om arten ska in här, som larvutvecklingstid med mera ska in här. Vill du bidra? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.