Uppland

Dvärgflickslända Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)

Dvärgflicksländor i parning. Foto: Per Karlsson Linderum / Trollsländeföreningen.

Uppland stoltserar i skrivande stund med 56 trollsländor efter att mindre kejsartrollslända under 2022 påträffats i landskapet. Våra tre nomineringar var vitt skilda och föreslogs på olika grunder, men vilken som helst av dem skulle passa väl som Upplands landskapstrollslända. De övriga nomineringarna för landskapet utgjordes av tegelröd ängstrollslända Sympetrum vulgatum och månflickslända Coenagrion lunulatum.

Dvärgflickslända är landets minsta trollslända, skör och tunn och svår att hitta, även där den finns i större populationer. Den har länge missgynnats på grund av exempelvis igenväxning av tidigare mer öppna och blöta marker. Länge förmodades arten vara utdöd från Sverige men 2006 återupptäcktes den i just Uppland. Glädjande nog har dvärgflickslända sedan dess hittats på ett tjugotal platser eller så i landet, flest i Uppland. Den är fortsatt sällsynt och föremål för faunaväkteri, och på kontinenten är den alltjämt minskande. Många som sett dvärgflickslända vittnar om att den har en särskild karisma, vilket vi lämnar till er att begrunda, men sammantaget tycker vi att arten är en självklar landskapstrollslända för Uppland.

Vår allra minsta trollslända är vackert turkosglänsande och tycks i Sverige vara knuten till öppna kärr med en speciell typ av starrvegetation. I Sverige utgörs de kända lokalerna av blöta, gungflyartade rikkärr (näringsfattiga kärr med högt pH). Vegetationen domineras av bläddror, vattenklöver och trådstarr.

Larvutvecklingen är ett- eller tvåårig, i Sverige sannolikt mest tvåårig. Flygperioden sträcker sig från slutet av maj till början av augusti men flest djur flyger under juni-juli. Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

Könen är ganska lika, men honan kan också vara mer grönfärgad. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!