Södermanland

Vinterflickslända Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)

Diskret tecknad men älskad som första vårprimören. Foto: Patrik Nilsson.

I Södermanland har det observerats 55 arter trollsländor vilket troligtvis ganska väl speglar landskapets trollsländefauna. Våra nomineringar utgjordes främst av arter som rapporteras mer i Södermanland än någon annanstans. De övriga nomineringarna för landskapet utgjordes av mörk lyrflickslända Coenagrion pulchellum och bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis. Den senare blev utsedd till Dalslands landskapstrollslända.

Vinterflicksländan är trollsländevärldens verkliga vårtecken och därmed älskad av många. Det är annars en diskret flickslända men med en unik livscykel. Förutom den nära släktingen sibirisk vinterflickslända, som endast observerats tillfälligt i Sverige, är det vår enda trollslända som övervintrar som ”fullvuxen”, alltså inte som larv eller ägg. Med detta är vinterflicksländorna unika: inga andra arter i världen övervintrar som fullt utbildade sländor. Vinterflickslända finns huvudsakligen i de sydostliga landskapen men särskilt i just Sörmland: ingen annanstans i landet finns det så många rapporter av arten.

Då arten övervintrar som vuxen slända är det en art vars fenologi skiljer sig från alla andra arter som förekommer regelbundet i Sverige. Teoretiskt kan den hittas mitt i vintern, men den ses normalt under två tydliga toppar. Först när de övervintrade sländorna börjar röra på sig under våren och sedan när nästa generation lämnar vattnen under sommaren.

De övervintrar främst i täta bestånd av ljung eller krypvide. Efter att ha lämnat vattnen under sensommaren kan de uppehålla sig långt från dessa tills de är könsmogna, vilket de blir först nästföljande år. Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

Könen är utöver skillnader i parnings- och äggläggningsorgan närmast identiska. Här en hane. Foto: Patrik Nilsson.

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!

Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.
Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.