Västerbotten

Metalltrollslända Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825)

Hane av metalltrollslända. Foto: Håkan Jernehov.

33 arter har hittills noterats i Västerbotten, den senaste var blå kejsartrollslända som hittades under 2021. Framöver lär det bli fler då några trollsländor expanderar söderifrån och har setts i de närliggande landskapen. De tre förslagen bestod alla av färggranna arter som är vanliga i Västerbotten. De två övriga nomineringarna för landskapet utgjordes av gulfläckad ängstrollslända Sympetrum flaveolum och större rödögonflickslända Erythromma najas.

Metaltrollsländan är en av de mest rapporterade arterna i Västerbotten. Det är en mycket grönglänsande trollslända som inte sällan kan ses riktigt fint på nära håll när hanen patrullerar längs strandkanten. Särskilt i solljus gör den skäl för sina artnamn på danska, engelska och tyska som alla betyder ungefär ”glänsande smaragd”. Den förväxlas inte sällan med guldtrollsländan vilken dock flyger tidigare på säsongen, innan metalltrollsländan kommit i gång.

Metalltrollslända förekommer allmänt i stort sett hela Norden. Vanligast är den i varierad skogsbygd där den främst återfinns i något näringsfattiga vattenmiljöer som delvis är skuggade. Det kan vara allt från mindre tjärnar, större våtmarker såväl långsamt flytande vattendrag och där dessa mynnar ut i sjöar. Larvutvecklingen är tvåårig eller längre.

Hanen patrullerar längs stränder, gärna under träd och i skuggan. Särskilt under varma dagar patrullerar hanarna tidigt på morgonen och över mer öppet vatten. Territoriella hanar är aggressiva och slåss ofta med andra hanar. Omogna individer kan hittas långt från vattenmiljöer. Parning, vila och födosök sker bland närliggande träd eller buskar. Arten är på tillbakagång i dess södra utbredningsområde men expanderar i norr. Skälen är i båda fallen inte minst klimatförändringar och de olika följder det får eller förstärker. Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

Hane av metalltrollslända. Honan är närmast identiskt tecknad. Foto: Bengt Andersson.

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!

Metalltrollslända. Foto: Erik Hirschfeld / Trollsländeföreningen.