Blekinge

Blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens (Harris, 1782)

52 arter trollsländor har påträffats i landets näst minsta landskap. På senare år har flera för landskapet nya trollsländor registrerats. Möjligen skulle ytterligare någon kunna upptäckas om en inventering av det slag som skett i några andra landskap genomfördes. Förslagen för Blekinge utgjordes av arter med tydliga syd- eller sydostliga utbredningar som alla väl hade kunnat representera landskapet. Valet föll på blåbandad jungfruslända. De övriga nomineringarna utgjordes av tidig mosaikslända Brachytron pratense och mindre smaragdflickslända Lestes virens.

Hanens blå band över vingarna gör den omisskännlig. Foto: Marika Lagerqvist.

I Sverige finns blåbandad jungfruslända upp till Gästrikland. I Blekinges många vattendrag trivs den väl och påträffas allmänt i hela landskapet. Jungfrusländorna är särlingar i den svenska trollsländefaunan då de är de största av flicksländorna men flyger närmast som fjärilar. Deras vingteckning och metalliska färger, som ändrar färg beroende på ljuset, gör att många håller dem som sina favorittrollsländor.

Hanar skimrar i blått och de mörka banden över vingarna är arttypiska. Blåbandad jungfruslända liknar blå jungfruslända som dock har helmörka vingar. Honor och unga hanar av båda arterna är istället grönaktigt metalliska och kan vara betydligt svårare att skilja åt.

Blåbandad jungfruslända finns främst i vegetationsrika, långsamt rinnande vatten med gyttjiga eller siltiga bottnar. Vattnen får inte vara skuggade på båda sidor, och den är därför mer förekommande i öppna och halvöppna landskap än i mer slutna. Den är troligtvis mer tolerant mot föroreningar än systerarten blå jungfruslända och återfinns därför även i mindre rena och mer näringsrika vattendrag och kanaler.

Arten lägger ägg i vattenväxter som i olika slingeväxter, pilblad och igelknoppar. Larverna lever bland rötter och växter som dikeslånke, knoppslinga och axslinga. Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

Hona av blåbandad jungfruslända är grön med svagt färgade men genomskinliga vingar. Foto: Anders Björkengren.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Hane. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.
Hona. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.
Hane. Foto: Erik Hirschfeld / Trollsländeföreningen.