Gästrikland

Fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758)

Könen av fyrfläckad trollslända är till skillnad från de flesta arter närmast identiska. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

De 48 arter trollsländor som registrerats i Gästrikland speglar troligtvis verkligheten ganska väl. Vi förutspår dock att blå kejsartrollslända inom kort kommer att tillföras landskapets fauna: vem blir först med att hitta den? Våra tre förslag bestod av några av de allra mest rapporterade trollsländorna i Gästrikland, de två övriga utgjordes av brun mosaikslända Aeshna grandis och guldtrollslända Cordulia aenea.

Fyrfläckad trollslända är en av de tre i särklass mest rapporterade arterna i Gästrikland och en av de tolv arter som Carl von Linné beskrev först. Det är en karakteristiskt tecknad trollslända som flyger både tidigt och länge under säsongen. Trots att den inte är färggrann eller på annat sätt särskilt spektakulär håller många den som sin absoluta favorit bland de svenska trollsländorna. Kanske gör du det med?

Detta är en av våra vanligaste trollsländor såväl som en av de mest utbredda. Att den dessutom har en lång flygtid, med de första på vingarna varma vårar redan i slutet av april, och sedan hela sommaren, gör att det är en av arter de allra flesta kommer i kontakt med. Att den inte är särskilt lik någon annan art hjälper förstås till.

Fyrfläckad trollslända finns i de mest skiftande miljöer från kusten till fjällen, i näringsrika vatten, kanaler, diken och även något bräckta vatten. Störst täthet tycks råda i något mer näringsfattiga och sura miljöer. Den koloniserar snabbt nya vatten, och är känd för att vandra. Vissa år späs populationerna på med individer som anländer från kontinenten.

Larvutvecklingen är tvåårig. Mer information, fler bilder, utbredningskarta, flygtider med mera hittar du här.

En yngre, fräsch individ är tecknad i läckra färger men dessa avtar ganska fort med tiden. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Samtliga bilder märkta med fotograf OCH / Trollsländeföreningen är tillgängliga för media att använda så länge källa (Trollsländeföreningen) och om möjligt fotograf anges. Kontakta oss om mer högupplösta bilder krävs eller om en specifik bild eftersöks. Bilder märkta med enbart fotograf får INTE användas utan resp. fotografs medgivande.

Urval och omröstning
Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
Bohuslän: citronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
Dalsland: bred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
Gotland: kilfläckslända Aeshna isoceles
Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
Närke: vassmosaikslända Aeshna serrata
Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
Småland: större sjötrollslända Orthetrum cancellatum
Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
Ångermanland: spjutflickslända Coenagrion hastulatum
Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis
Bli faunaväktare!