Röd flickslända

pyrnympPyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) D: Frühe Adonislibelle Dk: Rød Vandnymfe FIN: Punatytönkorento GB: Large Red Damsel N: Rød vannymfe


Röd flickslända finns i många olika typer av stillastående vatten, i inlopp eller utlopp till sjöar och dammar och i mindre, långsamma vattendrag.

Den finns främst i områden med skog eller i ett varierat landskap och är mer lokal eller fåtalig i utpräglade jordbruksområden.

Larvutvecklingen är normalt tvåårig.

Röd flickslända finns i större delen av Sverige och dess grannländer, med undantag för fjällregionen.

Fenologi 2010-2015. Eventuella observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data från Artportalen.

Fenologi 2010-2015. Ev observationer långt utanför ordinarie flygtid gäller larver. Data fr Artportalen.

Beskrivning av arten, med mera ska in här.

Vill du bidra? Kontakta oss!


Länkar
Samtliga observationer på Artportalen av arten.
Till flick- och jungfrusländorna.
Till de egentliga trollsländorna.
Till bubblarna.

Klicka på en bild nedan så kan du bläddra mellan samtliga och se dem i större format.