Månadens trollslända: tidig mosaikslända

En av de mest omisskännliga vårprimörerna är tidig mosaikslända. Den tillhör det knippe av arter som är tidigt på vingarna, de flesta (normala) vårar ses enstaka redan under första veckan av maj. Det är en ganska stor trollslända men tydligt mindre än de övriga mosaiksländorna. De utgör dock knappast en förväxlingsrisk eftersom tidig mosaikslända flyger flera veckor före arter som blågrön mosaikslända, som den mest liknar. Läs mer om tidig mosaikslända här.

Hane, honan är brunare och lite mer diskret tecknad. Foto: Magnus Billqvist.