Månadens trollslända april

Den fyrfläckade trollsländan är dels en av de mest karakteristiskt tecknade arterna och dels är den mest rapporterade arten i Norden på grund av sina stora utbredning. Detta är en mellanstor trollslända som helt saknar blå eller röda färger och främst är diskret tecknad i bruna–brungula toner. De gula tonerna försvinner ganska snabbt, vilket gör att äldre individer ger ett grådaskigt intryck. De första individerna för året brukar i södra Sverige kunna ses kring Valborg, och sedan flyger den hela sommaren. Se mer om månadens trollslända här.