Månadens trollslända februari

Under den tid på året då inga eller mycket få trollsländor är på vingarna i Sverige presenterar vi arter från andra delar av världen. Den här månaden presenterar vi den asiatiska flicksländan Ceriagrion cerinorubellum. Se mer här.

Hanne, Singapore 2018. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.