UPPROP: Vi söker dig som vill engagera dig i Trollsländeföreningen!

TSF-Logo-Version-4Den 16 maj väljs en styrelse till den nystartade Trollsländeföreningen på Öland. Eftersom vi skall vara en aktiv förening som planerar låta höra om sig behöver vi både medlemmar som ingår i styrelse och funktionärer som kan hjälpa till utanför styrelsearbetet.

Vi söker
•  hjälp med och vid aktiviteter (arrangemang, lokala/regionala kontaktpersoner, guida, hålla kurser, studiecirkelledare, m m),
•  hjälp med hemsidan (bilder, texter, uppdatera länkar m m),
•  hjälp med sociala medier (t ex Twitter, Facebook, Instagram),
•  personer till föreningens styrelse (kassör, ledamot, m m),
•  personer till valberedningen,
•  revisor och revisorssuppleant,

Intresserad? Kontakta någon i interimsstyrelsen om det låter som något för dig eller om du vill veta mer: telefon och/eller e-post till dessa finns här.

Startmöte 16 maj

Vindöga1-415X267pix

Vindöga, Mörbylånga, är lokalen för själva startmötet.

Den 16 maj hålls startmöte för Trollsländeföreningen på Öland, närmare bestämt i Vindöga i Mörbylånga.

Hålltider 16-17 maj
Lördag 16 maj
10.00 Samling för exkursion (Klicka för karta).
15.30 Portarna till Vindöga öppnas (Klicka för karta) och det bjuds på fika.
16.00 Starttid för startmötet.

Söndag 17 maj
10.00 Samling för exkursion (Klicka för karta).

I anslutning till startmötet ger vi oss ut för att titta på trollsländor, så ta chansen att redan innan och efter mötet att träffa och umgås med trollsländeintresserade från hela landet. Du behöver inte vara med på startmötet för att följa med ut (och även omvänt såklart).

Vi samlas kl 10 både lördag och söndag på parkeringen söder om Ölands folkhögskola i Skogsby och åker därifrån ut gemensamt. Under dagarna besöker vi flera fina lokaler för trollsländor som Albrunna, Lenstadmossen, Jordtorpsåsen och några bevattningsdammar.

Vi vet inte hur länge vi är på respektive lokal så kontakta Helena (070/941 55 02) eller Magnus (070/964 14 43) på telefon om du vill möta upp men inte kan vara med när vi samlas. Vi kommer att lägga upp vägbeskrivningar till respektive plats här i evenemanget.

Vi planerar besöken utefter väder och vind samt förstås vilka arter som kan ha börjat flyga. Några arter vi hoppas se är vinterflickslända, citronfläckad och nordisk kärrtrollslända, månflickslända, fyrfläckad trollslända och tidig mosaikslända.

Skulle det bli sämre väder finns det möjlighet att håva larver.

VARMT VÄLKOMNA!

Den 16 maj får Sverige en trollsländeförening

TSF-Logo-Version-4Intresset för trollsländor ökar stort i Sverige och nu startar Trollsländeföreningen.

Vi hoppas att alla, vare sig de är experter, noviser eller bara vill beundra dessa vackra insekter kommer med i föreningen. Trollsländeföreningen vänder sig till alla som tycker trollsländor är vackra, intressanta och skyddsvärda. Föreningen är ansluten till Sveriges Entomologiska Förening.

Trollsländeföreningen skall bejaka glädjen i att skåda trollsländor, kunna ge tips om troll­sländevårdande åtgärder i naturen eller i trädgården, bevaka trollsländornas utbredning och spridning i landet och sprida kunskap om trollsländor. Vi har självfallet jämställdhet inskrivet i våra stadgar.

Den 16 maj hålls ett konstituerande möte i Mörbylånga på Öland där en styrelse väljs.

Här på hemsidan kan du läsa mer om föreningen och också hitta informa­tion om våra trollsländor och deras liv.

Bilder och loggor för media finns här.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Billqvist, 070/96 41 443, Lund
Helena Lager, 070/941 55 02, Gårdby