Ny art för Sverige i akvarium

Vi har flera gånger tidigare berättat om att exotiska arter trollsländor kan hittas i anslutning till importerade vattenväxter. På det sättet har ett tiotal fynd i Sverige kommit till vår kännedom, men mörkertalet är sannolikt mycket stort. Se mer om detta här.

I oktober uppmärksammade Sanna i Sundsvall att det i hennes akvarium fanns flera flicksländelarver. En av dessa lämnade under helgen som var akvariet som färdigutvecklad slända, och Sanna kunde då fotografera den. Det visade sig vara en hane av kustflicksländan Ischnura senegalensis, den art som troligtvis oftast hittas i Europa på detta sätt. I Sverige har den dock inte tidigare säkert kunnat artbestämmas, så Sannas fripassagerare utgör landets första fynd av denna i Asien så välspridda art. Mer info och bilder kommer i nästa MOSAIK.

Ischnura senegalensis, dock fotograferad i Singapore. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Missa inte 28/11!

Glöm inte anmäla att du vill vara med på vårt årsmöte och redovisningen av årets mest spännande fynd av trollsländor! Du hittar allt du behöver veta här.

Några av arterna som det berättas om innan årsmötet 28/11. Foto: första Joakim Karlsson, sista Christina Sandblom, resten Magnus Billqvist.

Månadens trollslända november

Nu är vi inne i november månad och det är milt för årstiden. Några arter trollsländor går fortsatt att se men de blir snabbt färre och utöver vinterflicksländorna som övervintrar lär inga flygande trollsländor gå att se när månaden närmar sig sitt slut. De arter som kan ses nu har vi upprepade gånger uppmärksammat som månadens trollsländor, så nu gör vi som vi brukar när höst- och vintermörkret sluter sig: vi tittar utomlands. Vi börjar med ett släkte som kallas ”Rockmasters”. Läs mer om dessa flygande ädelstenar här

Tropical Rockmaster Diphlebia euphoeides, Queensland, Australien. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.