Ny art för Sverige i akvarium

Vi har flera gånger tidigare berättat om att exotiska arter trollsländor kan hittas i anslutning till importerade vattenväxter. På det sättet har ett tiotal fynd i Sverige kommit till vår kännedom, men mörkertalet är sannolikt mycket stort. Se mer om detta här.

I oktober uppmärksammade Sanna i Sundsvall att det i hennes akvarium fanns flera flicksländelarver. En av dessa lämnade under helgen som var akvariet som färdigutvecklad slända, och Sanna kunde då fotografera den. Det visade sig vara en hane av kustflicksländan Ischnura senegalensis, den art som troligtvis oftast hittas i Europa på detta sätt. I Sverige har den dock inte tidigare säkert kunnat artbestämmas, så Sannas fripassagerare utgör landets första fynd av denna i Asien så välspridda art. Mer info och bilder kommer i nästa MOSAIK.

Ischnura senegalensis, dock fotograferad i Singapore. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.