Adventsquiz 2023, bild #10

Välkomna att delta i Trollsländeföreningens Adventsquiz den 1-24 december! På allmän begäran så genomför vi ett quiz även denna december. Läs reglerna noga. Varje dag på morgonen, enligt plan mellan kl 9 och 10, byts bilden som syns nu ut mot nästa.

Bild #10

Regler:

 1. En bild som föreställer en troll-/flickslända läggs ut på vår hemsida under ca 24 timmar. Därefter byts bilden ut till nästkommande morgon mellan klockan 09 och 10.
 2. Gissa arten som bilden föreställer och skriv ner svaret.
 3. Endast ett svar per bild.
 4. En poäng ges per rätt svar.
 5. Avgränsningen är samtliga arter sedda i Norden (dock så kan bilden ha varit tagen någon annanstans), samt även nytt för i år övriga arter som har full beskrivning i senaste upplagan av Nordens trollsländor men inte setts i Norden ännu. Har man inte boken så kan man hitta massor med bilder på dessa arter på internet. De nytillkomna arterna listas nedan!
 6. För att vara med och tävla, skicka alla svar samlade efter att du har gjort hela quizet. Mailadress: quiz@trollslandeforeningen.se. Mailet ska innehålla följande: bildnummer, svar, fullständigt namn samt ort (för att inte blanda ihop tävlanden). Rubrik: Adventsquiz 2023.
 7. Deadline för inlämning av alla svar är den 26 december kl. 23.59.
 8. För att tävla om priserna, måste du vara medlem i Trollsländeföreningen senast vid deadline, dvs. den 26 december. Bli medlem här.
 9. Fina priser ges till tre tävlanden med flest antal rätt svar. Vid lika antal rätt svar, så kommer det att skickas ut utslagsbilder för 1-3 pris. Det lottas även tre priser ut till resterande, som har lämnat in 24 svar. 
 10. Namn på pristagarna läggs ut på hemsidan efter avslutat quiz och mailas personligen.
 11. Rätt svar läggs ut på hemsidan efter avslutat quiz.
 12. Styrelsen, exklusive quiz-kommittén och de som bidrar med bilder, får vara med i quizet, dock så får de inte vara med och tävla om priserna.

Nytillkomna arter som kan förekomma i quizet:

Pokalflickslända, Erythromma lindenii
Smal klubbtrollslända, Gomphus pulchellus
Blåpannad sjötrollslända, Orthetrum brunneum
Ljusröd ängstrollslända, Sympetrum meridionale
Monsuntrollslända, Pantala flavescens
Vitstjärtad sjötrollslända, Orthetrum albistylum
Gaffelflickslända, Coenagrion scitulum

Lycka till och vi hoppas på många tävlanden!

Bli medlem i Trollsländeföreningen här.

Mosaik 2/23 ute nu

Nu ska alla medlemmar ha fått det senaste, drygt 80-sidor tjocka, numret av Mosaik i sin e-post: trevlig läsning!

Är du medlem men har inte fått mejlet? Kolla då först om det möjligen ligger i din skräppost. Om så inte är fallet saknar vi troligen din korrekta e-postadress: meddela oss i så fall det så du får både Mosaik och annan information framöver.

Månadens trollslända november

Tro det eller ej, men även i november är inte chansen över att se flygande trollsländor. Det är mycket få arter trollsländor som flyger så sent, men den art som påträffats längst och i flest antal i november är större ängstrollslända.

Denna art har setts så sent som 24/11, och decemberfynd framöver är inte en omöjlighet. För det krävs det förstås en mild höst. Ser du en trollslända i november är det med mycket stor sannolikhet större ängstrollslända. Läs mer om månadens trollslända här.

Foto: Ingrid Sandberg.

Mosaik 2/23 utkommer snart

Nästa nummer av medlemstidskriften Mosaik kommer under oktober eller november att gå ut till alla medlemmar. Även denna gång utlovas ett matigt nummer på närmare 80 sidor. Vad numret innehåller kan ni få en antydan om på bilden nedan (med reservation för att redaktionen f n arbetar).

Biätare från häckningen utanför Trelleborg 2023 med blå kejsartrollslända i näbben. Foto: Tomas Svensson.

Fototävlingen är nu avgjord

Vinnarna presenteras i nästa nummer av Mosaik som man får som medlem i Trollsländeföreningen. Vi kan avslöja så mycket att det var en tät kamp mellan flera i artfoto, medan vinnaren i konstfoto vann med marginal. Även platserna 1-3 redovisas i Mosaik.

Spana efter vandrande ängstrollslända

Inte sedan 2009 har det setts färre arter trollsländor på en säsong än det gjorts hittills i år (58). Det usla vädret under stora delar av juli och augusti har säkert satt sina spår, liksom antalet rapporter, som är lägre än på flera år. Men det är inte för sent att hitta spännande arter, inte minst vandrande ängstrollslända! Hittas ingen sådan i höst skulle det vara första året sedan 2010 som arten inte ses i landet. Ni vet säkert alla hur svåra just ängstrollsländorna kan vara att skilja åt, men det gäller inte vandrande under hösten. Visst skulle det teoretiskt kunna dyka upp äldre individer här nu, men en stor majoritet av höstfynden rör unga, fräscha individer som den på bilden nedan (från Järavallen, Skåne oktober 2011). Så ser inte våra inhemska arter ut nu så vandrande sticker verkligen ut. Leta inte efter den intill öppet vatten utan i solupplysta läpartier, gärna nära kusten.

Järavallen, Sk, okt 2011. Foto: Magnus Billqvist / Trollsländeföreningen.

Månadens trollslända: höstmosaikslända

Ju längre in på hösten vi kommer desto mindre blir utbudet av både arter och individer av trollsländor. En av de ganska få som flyger hela oktober och vissa år ända in i november är höstmosaikslända. Detta är en förhållandevis liten mosaikslända som expanderar norrut och vars förekomst vid gynnsamma vindlägen späs på med individer från andra länder. Läs mer om arten, se fler bilder, utbredningskarta med mera här.

Foto: Erik Hirschfeld / Trollsländeföreningen.